Hvaba?? Skal man være ekstremt retfærdig? Hvaba??

Skal man være retfærdig?
Dommer

Nej, ifølge Salomon skal man ikke være alt for retfærdig, og Salomon var verdens klogeste mand.

Prædikeren 7,16 Vær ikke alt for retfærdig, og overdriv ikke din visdom; hvorfor vil du bringe dig selv i fordærv?

Ja, ifølge Jesus skal man langt overgå farisæerne for at komme i Himlen og Jesus var klogere end Kong Salomon.

Matthæus 5,20 For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

Kommentar

Ordet "retfærdighed" er et af de ord, der betyder noget helt andet i en jødisk/kristen/muslimsk sammenhæng.

For en almindelig dansker betyder "retfærdig" noget med at behandle alle folk ens, og ikke at tage noget fra andre, der tilhører dem. For medlemmer af en lovreligion, der påbyder medlemmerne at dræbe og stjæle fra de vantro, betyder "retfærdig" nærmest det modsatte.

"retfærdig" betyder bogstaveligt at "færdes ret" — altså at følge Bibelens ord til punkt og prikke: F.eks. at give ofre til Gud, holde sabbatten hellig, ikke spise urene dyr, dræbe bøsser, dræbe alle de oprindelige indbyggerne i det hellige Land, osv.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Prædikerens Bog, Matthæus, GT kontra NT