Hvaba?? Hvad dag faldt Davids evige kongerige? Hvaba??

Jerusalems andet fald
Rimbibel

Den store centrale begivenhed i jødernes historie er Jerusalems fald. I går kiggede vi på, hvad år det skete, men hvad med datoen?

Var det den syvende dag i måneden?

2 Kongebog 25,8 På den syvende dag i den femte måned, det var i babylonerkongen Nebukadnesars nittende regeringsår, kom babylonerkongens tjener Nebuzar'adan, chefen for livvagten, til Jerusalem.
2 Kongebog 25,9 Han stak ild på Herrens tempel og på kongens palads, og alle huse i Jerusalem, også dem der tilhørte rigmændene, brændte han ned.

Eller skete det først på den tiende dag?

Jeremias 52,12 den tiende dag i den femte måned, det var i babylonerkongen Nebukadnesars nittende regeringsår, kom Nebuzar'adan, chefen for livvagten, som var i babylonerkongens tjeneste, til Jerusalem.
Jeremias 52,13 Han stak ild på Herrens tempel og kongens palads, og alle huse i Jerusalem, også dem der tilhørte rigmændene, brændte han ned.

Den mest centrale begivenhed, men vi ved ikke, hvornår det skete.

Kommentar

Bibelen har den pudsighed, at teksten i Jeremias 52,1-27;31-34 stort set er den samme som i 2. Kongebog 24,18 - 25,21;27-30 (Jeremias 52,28-30 mangler).

De to vers citeret foroven er en af de meget få forskelle. Men det betyder også, at ingen aner, hvilken af de to datoer der er den rigtige.

Jødiske bortforklaringer

Jøderne tager et gennemsnit af de to datoer og helligholder den niende i måneden Av. På denne dato er der nemlig sket mange katastrofer i jødernes historie.

Argumentet er, at selve gennembrydningen har taget nogle dage:

The Tosefta Ta'anit 4:10 (also Ta'an. 29a) explains this discrepancy by stating that the destruction of the outer walls and of the courtyard started on the 7th of Av while the whole edifice was destroyed on the 10th of Av. R. Johanan declared that he would have fixed the fast on the 10th of Av because it was on that day that the greater part of the calamity happened. The rabbis however decided that it is more fitting to commemorate the "beginning of the calamity."
(Jewish virtual library.org ,"The ninth of Av")

Men den forklaring holder ikke, for de to afsnit er helt ens bort set fra dagens nummer. De beskriver præcis samme hændelse.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.

Syrisk . . .: med syrisk (syriakisk) menes der den variant af aramæisk, der blev talt af den oprindelige befolkning før den islamiske erobring. Dette er altså ikke det samme som det arabiske, der tales i dagens Syrien.

Mærker: 1 og 2 Kongebog, Jeremias