Hvaba?? Hvornår faldt Davids evige kongerige? Hvaba??

Jerusalems andet fald
Rimbibel

Den store centrale begivenhed i jødernes historie er Jerusalems fald. Nogle af jøderne blev ført i eksil, hvorefter babylonerne indsatte Sidkija som konge.

Dette holdt dog kun i få år, og Davids evige kongerige gik under, da Guds første tempel blev revet ned, og resten af jøderne blev ført i eksil ved Babylons floder.

Men hvornår skete ødelæggelsen? Ifølge Ezekiel skete det tolv år senere i den tiende måned.

Ezekiel 33,21 I det tolvte år efter at vi var blevet ført i eksil, på den femte dag i den tiende måned, kom en flygtning til mig fra Jerusalem og sagde: "Byen er faldet!"

Derimod påstår hans profet-kollega, Jeremias, at det skete allerede det ellevte år, og i den fjerde måned. Altså halvandet år før.

Jeremias 39,2 I Sidkijas ellevte regeringsår, på den niende dag i den fjerde måned, blev byens mur gennembrudt,

Jeremias 52,5 og byen var under belejring til kong Sidkijas ellevte regeringsår.
Jeremias 52,6 På den niende dag i den fjerde måned, da hungersnøden i byen var blevet stor, og der ikke var mad til indbyggerne,
Jeremias 52,7 blev byens mur gennembrudt; skønt kaldæerne havde omringet byen, lykkedes det om natten alle krigerne at flygte ud af byen gennem porten mellem de to mure, der var oven for kongens have, og de tog retning mod Araba-lavningen.

Den mest centrale begivenhed, og de profeter, der selv oplevede det, ved ikke, hvornår det skete.

Kommentar

Bibelen har den pudsighed, at teksten i Jeremias 52,1-27.31-34 stort set er den samme som i 2. Kongebog 24,18-25,21.27-30.

Det vil sige, at Jeremias 52,5-7 (citeret foroven) er det samme som 2 Kongebog 25,2-4.

Kristen bortforklaring #1

Den mest udbredte forklaring er at påpege, at i Ezekiel 33,21 står der ikke, hvornår byen faldt. Den bogstavelige tekst siger kun, hvornår Ezekiel fik det at vide.

Men som allerede John Gill(1) har påpeget, er der store problemer med denne bortforklaring:

Ezekiel 24,25 Og du, menneske: Den dag jeg tager deres værn fra dem, deres glæde og pryd, deres øjnes lyst, deres hjertes længsel, deres sønner og døtre,
Ezekiel 24,26 den dag kommer en flygtning til dig og meddeler det.
Ezekiel 24,27 Den dag skal din mund åbnes, du skal tale og ikke længere være stum, og du skal blive et varsel for dem. Så skal de forstå, at jeg er Herren.

Gud lægger ikke op til, at flygtningen først skal dalre rundt i Det Hellige Land i halvandet år: »Den dag jeg tager deres værn fra dem […] den dag kommer en flygtning til dig […] Den dag skal din mund åbnes«.

Man må også gå ud fra, at alle mennesker i hele Mellemøsten har været klar over, at Jerusalem var faldet. Hvad ville det sige om Ezekiels profetiske evner, hvis han (ifølge denne bortforklaring) var den eneste i landet, der ikke vidste det?

Kristen bortforklaring #2

John Gill har i stedet en mere teknisk (bort)forklaring:

The difficulty may be solved in this manner: Ezekiel reckons from the captivity of Jeconiah, which began in the month Chisleu; and the computation in (2 Kings 25:2) (Jeremiah 52:12), is from Zedekiah's reign, which is to be reckoned from the month Nisan, and from the first Nisan of his reign; for it is a rule with the Jews, that the beginning of the year for kings is the first of Nisan; so that the tenth month from the captivity is the sixth from Nisan; whence it appears there was not a full month from the city being burnt to the news being brought to Ezekiel; which was time short enough, in such a troublesome season, to take a journey from Jerusalem to Babylon; for Zedekiah not being crowned before the Nisan following the captivity, the computation of his reign did not begin till that Nisan, which makes this difference in the chronology.

Ezekiel regner antal år, fra han blev ført i eksil, mens Jeremias regner antal år fra kong Sidkijas ("Zedekiah" på engelsk) regering. Det burde være det samme, men ifølge Gill regnes kongernes regeringstid først fra starten af det følgende år.

Gill mener også (men her står han ret alene), at når Ezekiel siger »i den tiende måned«, er det ikke årets tiende måned, men ti måneder efter eksilet. På den måned får Gill reduceret forskellen på de to profeter.

Kristen bortforklaring #3

I den græske teksttradition, Septuaginta, får Ezekiel de triste nyheder allerede i det tiende år:

Ezekiel 33,21 And it came to pass in the tenth year of our captivity, in the twelfth month, on the fifth [day] of the month, [that] one that had escaped from Jerusalem came to me, saying, The city is taken.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Men så kommer nyheden alt for tidligt – inden byen er faldet. Det er lige før Ezekiels budbringer er mere profetisk end profeten selv.

Kristen bortforklaring #4

I enkelte hebraiske manuskripter samt i den syriske(2) oversættelse står der ikke "tolvte år", men "ellevte år".

Denne variant udjævner forskellen, og den blev åbenbart brugt i den forrige danske oversættelse.

Ezekiel 33,21 I vor Landflygtigheds ellevte År på den femte Dag i den tiende Måned kom en Flygtning fra Jerusalem til mig med det Bud: "Byen er indtaget!"
(Den forrige danske oversættelse)

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.

Syrisk . . .: med syrisk (syriakisk) menes der den variant af aramæisk, der blev talt af den oprindelige befolkning før den islamiske erobring. Dette er altså ikke det samme som det arabiske, der tales i dagens Syrien.

Mærker: Jeremias, Ezekiel, Septuaginta