Hvaba?? Bor Gud i templet? (del II) Hvaba??

Jerusalems fald. I himlen ses de flyvende ryttere og en stjerne af form som et sværd
Jesus Ananias

Vi har før set på Mosebøgernes svar på, om Gud bor inde i templet i Jerusalem.

Andre af Bibelens bøger er skrevet i perioder, hvor templet ikke eksisterede. For eksempel er Esajas' Bog skrevet, efter at babylonierne havde revet det første tempel ned, mens Apostlenes Gerninger er skrevet, efter at romerne havde ødelagt det andet tempel (billedet til højre). Derfor kunne den ene forfatter citere den anden for, at Gud bor i himlen med jorden som fodskammel: »Hvilket hus skulle I kunne bygge mig, eller hvilket sted skulle være min bolig?«

Esajas 66,1 Dette siger Herren: Himlen er min trone, jorden min fodskammel. Hvilket hus skulle I kunne bygge mig, eller hvilket sted skulle være min bolig?
Esajas 66,2 Min hånd har skabt alt dette, sådan blev det hele til, siger Herren. Det er den hjælpeløse, jeg ser til, den modløse og den, der skælver for mit ord.

Apostl. G. 7,48 Dog bor den Højeste ikke i huse, bygget af hænder - som profeten siger:
Apostl. G. 7,49 Himlen er min trone, jorden min fodskammel; hvilket hus skulle I kunne bygge mig, siger Herren, eller hvilket sted skulle være min bolig?
Apostl. G. 7,50 Har min hånd ikke skabt alt dette?

Hvad mente Jesus så om alt dette? Han havde åbenbart svært ved at bestemme sig:

Matthæus 23,21 Og den, der sværger ved templet, sværger både ved det og ved ham, der bor i det;
Matthæus 23,22 og den, der sværger ved himlen, sværger ved Guds trone og ved ham, der sidder på den.

I vers 21 er Jesus enig i, at Gud boede i templet, men i vers 22 citerer han Esajas 66,1, for at himlen er Guds trone.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Esajas, Matthæus, Apostlenes Gerninger, GT kontra NT