Hvaba?? Hvorfor skulle disciplene til Galilæa? Hvaba??

Vi ses i Galilæa
Yolo

Søndag morgen ankommer to kvinder til graven, hvor de får at vide, at Jesus — som lovet — er genopstået og på vej til Galilæa:

Matthæus 28,7 Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det."

Kvinderne styrter tilbage til byen med frygt og stor glæde, men på vejen møder de Jesus, der åbenbart alligevel ikke er på vej til Galilæa. De omfavner hans fødder, og Jesus gentager englens budskab: Disciplene skal til Galilæa for at se ham.

Matthæus 28,10 Da sagde Jesus til dem: "Frygt ikke! Men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilæa. Dér skal de se mig."

Så tager disciplene til Galilæa, hvor de møder Jesus, selvom nogle tvivler. Jesus har fået givet al magt her på jorden, og han lover, at han er med dem indtil verdens ende:

Matthæus 28,20 og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Derefter tilbringer disciplene resten af livet i Jerusalem, hvor de kommer i templet hver dag.

Apostlenes Gerninger 2,46 De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet

Hvordan kan Jesus møde kvinderne, hvis han var på vej i modsat retning til Galilæa? Og hvis han ikke var kommet længere, kunne han så ikke have besøgt sine disciple inde i byen?

Ôg hvorfor skal disciplene rejse flere dage til det fjerne Galilæa, bare for at høre, at »jeg er med jer alle dage«, og bagefter bruge flere dage på at rejse tilbage til Jerusalem? Er Jesus med på tilbagerejsen?

Hvis Jesus alligevel har tænkt sig at "være med dem alle dage", hvorfor mødte han dem så ikke i Jerusalem, hvor de boede?

Kommentar

Selvmodsigelserne hober sig op, efterhånden som hver forfatter skal give historien sit eget tvist.

I Markusevangeliet bliver kvinderne mindet om, at Jesus havde sagt, disciplene skulle mødes i Galilæa. Men historien ender her, for kvinderne er for bange til at fortælle det videre.

Når Matthæus kopierer Markusevangeliet, opdigter han det, der mangler, nemlig en historie om mødet i Galilæa.

Men samtidig er Matthæus den mest jødiske af de fire evangelister, og derfor er han nødt til at lade den opstandne Jesus vise sig allerførst i Den Hellige stad, Jerusalem, inden han ses andre steder. Derfor lader Matthæus Jesus møde kvinderne, selvom det eneste Jesus har at sige, er det samme, som englen lige havde sagt.

Lukas skal bruge disciplene til fortsættelsen af eventyret, Apostlenes Gerninger, hvor Jesus' apostle fra nu af har hovedsæde i Jerusalem. Derfor virker det barokt, at Matthæus har sendt disciplene på en overflødig tur til Galilæa.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Apostlenes Gerninger