Hvaba?? Straffen for Onans forbrydelse Hvaba??

Onan's forbrydelse
Fappy

Hvis en mand dør barnløs, har hans bror pligt til at gøre enken gravid.

Men Onan valgte at stå af i Roskilde og lade »sin sæd gå til spilde på jorden«. Derfor slog Gud ham ihjel (Onan er nummer tre på listen):

1 Mosebog 38,8 Så sagde Juda til Onan: "Gå ind til din brors kone, og udfør din svogerpligt, så du kan skaffe din bror afkom."
1 Mosebog 38,9 Men Onan vidste, at det afkom ikke ville blive regnet for hans, så hver gang han gik ind til sin brors kone, lod han sin sæd gå til spilde på jorden for ikke at skaffe sin bror afkom.
1 Mosebog 38,10 Det, han gjorde, var ondt i Herrens øjne, så Herren lod også ham dø.

Svogerpligten var den lov, der gav Henry VIII så store problemer. Lad os se nærmere på, hvad Loven siger:

5 Mosebog 25,5 Når brødre bor sammen, og en af dem dør uden at have fået en søn, skal den afdødes hustru ikke gifte sig med nogen uden for slægten; hendes svoger skal gå ind til hende, gifte sig med hende og udføre sin svogerpligt mod hende.
5 Mosebog 25,6 Den første søn, hun føder, skal bære den afdøde brors navn, så hans navn ikke bliver udslettet i Israel.
5 Mosebog 25,7 Men hvis manden ikke vil gifte sig med sin svigerinde, skal hun gå hen i byporten til de ældste og sige: "Min svoger har nægtet at bevare sin afdøde brors navn i Israel, han vil ikke udføre sin svogerpligt mod mig."
5 Mosebog 25,8 Så skal de ældste i hans by stævne ham og prøve at tale ham til rette. Hvis han står fast og erklærer, at han ikke vil gifte sig med hende,
5 Mosebog 25,9 skal hans svigerinde for øjnene af de ældste gå hen til ham, tage sandalen af hans fod, spytte ham i ansigtet og erklære: "Sådan gør man ved den mand, der ikke vil bygge sin brors slægt op."
5 Mosebog 25,10 I Israel skal man kalde hans familie "den barfodedes slægt".

Straffen for ikke at opfylde "svogerpligten" er:

  1. Manden mister sin ene sandal.

  2. Svigerinden spytter ham i ansigtet.

  3. Mandens efterkommere skal straffes ved at kaldes »den barfodedes slægt«.

Hvorfor dræber Gud Onan for at bryde Moseloven, over 400 år før den blev skrevet? Og hvorfor kunne Onan ikke nøjes med at miste en sandal og at blive spyttet i ansigtet?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 5 Mosebog