Hvaba?? Bar Jesus selv sit kors til Golgata? Hvaba??

Blev korset båret af Jesus eller af Simon fra Kyrene? De fleste kristne kunstnere viser et kompromis, hvor de begge to bærer korset.
Jesus og Simon af Kyrene

I de tre synoptiske evangelier er det den i øvrigt ukendte Simon fra Kyrene, der bærer Jesus' kors til Golgata:

Markus 15,21 Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus.

Derimod er det åbenbart vigtigt for Johannes at pointere, at Jesus er en barsk fyr, der selv bærer sit eget kors:

Johannes 19,17 han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata,

Kristne bortforklaringer
Som billedet til højre viser, vælger man et kompromis, hvor Simon af Kyrene hjælper Jesus.

Alternativt kan man postulere, at Jesus bar korset halvvejen, indtil han ikke kunne mere, og Simon tog over. Naturligvis står der ikke sådan noget nogen steder i nogen af evangelierne.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes, De synoptiske evangelier