Hvaba?? Kan man blive frelst af nadveren? Hvaba??

Dette er Jesu Kristi legeme.
Jesu kristi legeme

Noget af det mest bizarre ved kristendommen er, at medlemmerne mødes hver søndag for at spise deres egen Gud.

Matthæus 26,26 Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme
Matthæus 26,27 Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf;
Matthæus 26,28 dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse.

For lutheranere og andre katolikker er nadveren et sakramente, dvs. nødvendig for frelsen.

Johannes 6,51 Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden."
Johannes 6,52 Så kom jøderne i voldsom diskussion med hinanden og sagde: "Hvordan kan han give os sit kød at spise?"
Johannes 6,53 Jesus sagde til dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis ikke I spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer.
Johannes 6,54 Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.
Johannes 6,55 For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik.
Johannes 6,56 Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham.
Johannes 6,57 Ligesom den levende Fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af Faderen, sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig.

Men på den anden side var det Jesus, der forklarede de undrende jøder, at maden går gennem tarmsystemet og ud i kloakken;

Markus 7,15 Der er intet af det der udefra kommer ind i et menneske som kan gøre det urent; men det er det der kommer ud af et menneske som gør mennesket urent."
[.. .. ..] [. . .]
Markus 7,18 Så sagde han til dem: "Er I også, som de, uforstandige? Er I ikke klar over at intet af det som udefra kommer ind i et menneske, kan gøre det urent,
Markus 7,19 da det ikke går ind i hjertet men ned i maven og ud i kloakken?" Således erklærede han al mad for ren.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

Det man spiser, går gennem maven og ender i kloakken (bakterierne var ikke opfundet på Jesus' tid).

Er Jesus inde i oblaten? Billedet er fra "Vorherre på lokum" af Marcel Gotlib
Vorherre på lokum

Men hvis ikke man kan blive "uren" af det, man spiser, kan man vel heller ikke blive frelst af at indtage en tør oblat og lidt rødvin i kirken. Oblaten og vinen går jo også gennem maven og havner i kloakken.

Hvorfor siger Jesus, at han bliver i »den, der spiser mit kød og drikker mit blod«? Hvorfor ryger Jesus ikke gennem maven og ud i kloakken? Sidder han inde i oblaten og laver forstoppelse (billedet til højre)?

Kristen bortforklaring #1

Her i Danmark er "vi" lutheranere (det står selv i Grundloven), og for lutheranere er Jesus "til stede under nadveren" — det vil sige, at oblaten og vinen kun er Jesu kød og blod så længe nadveren varer. Det er noget med transsubstantiation kontra konsubstantiation.

Spørg din lokale imam, præst eller chefkok for detaljer.

Kristen bortforklaring #2

Man kan prøve at bortforklare Jesus' ord i Markus 15,1-20 med, at han mente det "symbolsk". Dette gøres især på grund af de selvmodsigelser, der kommer i Apostlenes Gerninger, hvis Jesus har erklæret al slags mad for ren.

Men det påvirker ikke den selvmodsigelse, vi kigger på her. Pointen i Jesus' ord var netop, at religiøst inspirerede spiseregler er noget ævl, symbolsk eller ej.

Kristen bortforklaring #3

Med hensyn til at Markus 7,19 rent ud siger, at Jesus "erklærede al slags mad for ren", var de europæiske Bibler i mange hundrede år forfalskede, så der istedet stod, at maden rensede sig selv ved at passere gennem tarmene og ud gennem anus.

Se: Dermed erklærede han al slags mad for ren.

Kristen bortforklaring #4

Her i Danmark var vi en overgang velsignet med en fødevareminister, der havde en Ph.D. i teologi.

Esben Lunde Larsen, for det hed han, forsøgte at kidnappe Jesus' ord til at betyde, at det var helt ligegyldigt, hvad man kom i munden, og derfor kunne det kristne Danmark være ligeglade med, at der konstant presses halal-certifikater og halal-mad ned i halsen på os. Jesus er ligeglad med halal-kød.

Men det ændrer jo ikke ved selvmodsigelsen, Hvis det hele er ligegyldigt, hvorfor skal kirkegængere så bruge flere timer på at få en tør oblat?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Johannes