Hvaba?? Var Moseloven kun en midlertidig lov? Hvaba??

Er der udløbsdato på Guds ord?
Bibel varedeklaration

Ja, loven var givet ved engle, men den skulle kun være gyldig, til Jesus kom på banen. Moseloven var ment som en "opdrager", og har derfor ikke længere nogen funktion.

Galaterne 3,19 Hvad skulle så loven? Den blev føjet til for overtrædelsernes skyld, men den skulle kun være gyldig, indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle, gennem en formidler.
[.. .. ..] [. . .]
Galaterne 3,24 så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro.
Galaterne 3,25 Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager.

Nej, Gud angrer aldrig. Hans love varer til evig tid.

2 Mosebog 12,17 Bestemmelsen om de usyrede brød skal I overholde, for netop den dag førte jeg jeres hærskarer ud af Egypten. Som en eviggyldig ordning skal I holde denne dag, slægt efter slægt.

2 Mosebog 31,16 Israelitterne skal holde sabbatten, så de fejrer sabbat slægt efter slægt som en eviggyldig pagt.

3 Mosebog 3,17 Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt, overalt hvor I bor. I må aldrig spise fedt eller blod.

3 Mosebog 23,14 Hverken brød eller ristet korn eller frisk korn må I spise før netop den dag, I har bragt jeres Guds gave. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt, overalt hvor I bor.

5 Mosebog 29,28 De skjulte ting hører Herren vor Gud til; de åbenbare hører for evigt os og vore børn til, for at vi må følge alle ordene i denne lov."

Disse og utallige andre eksempler er fra Mosebøgerne, men det samme gælder fremtidsvisionerne. I en fremtid — meget snart — hvor Gud har indført verdensjødedommen, skal hele jordens befolkning møde op i Jerusalem — år efter år — for at fejre løvhyttefesten.

Zakarias 14,16 Men alle, der er tilbage af de folkeslag, der rykker imod Jerusalem, skal drage derop år efter år og tilbede kongen, Hærskarers Herre, og fejre løvhyttefesten.
Zakarias 14,17 Hvis nogen af jordens slægter ikke drager op til Jerusalem og tilbeder kongen, Hærskarers Herre, skal der ikke falde regn over dem.
Zakarias 14,18 Hvis Egyptens slægt ikke drager derop, skal de rammes af den plage, som Herren rammer de folk med, der ikke drager op for at fejre løvhyttefesten.
Zakarias 14,19 Det skal være straffen over Egypten og over alle de andre folk, der ikke drager op for at fejre løvhyttefesten.

Kommentar

Den græske ord, Paulus bruger for "opdrager", er "paidagôgos". Guds børn behøver ikke længere en pædagog.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 3 Mosebog, 5 Mosebog, Zakarias, Galaterne, GT kontra NT, Paulus