Hvaba?? Var Jesus en Falsk Kristus? Hvaba??

Jesus' store tegn og undere
Jesus' tegn og gerninger

Hvordan kunne man vide, at Jesus var Kristus (Messias)? Det kunne man på grund af alle de mægtige gerninger, han udførte.

Derfor praktiserede han nul-tolerance overfor folk, der ikke troede på ham og hans gerninger:

Matthæus 11,20 Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig:
Matthæus 11,21 "Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske.
Matthæus 11,22 Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer.
Matthæus 11,23 Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag.
Matthæus 11,24 Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig."

Indbyggerne i Tyrus og Sidon skulle styrtes ned i dødsriget, fordi de ikke var tilstrækkeligt imponerede af hans tryllekunster.

På den anden side skulle man passe på ikke at blive narret af alle de falske kristus'er og falske profeter, der gjorde store tegn og undere:

Matthæus 24,4 Jesus sagde til dem: "Se til, at ingen fører jer vild!
Matthæus 24,5 For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.
[.. .. ..] [...]
Matthæus 24,11 Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.
[.. .. ..] [...]
Matthæus 24,23 Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke;
Matthæus 24,24 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

Det Nye Testamente advarer flere steder mod falske profeter, der gør store tegn og gerninger (se også 2 Thessalonikerne 2,9-12, Åbenbaringen 13,13-15; 16,13-14; 19,20).

Så hvordan kan man kende de ægte Kristus'er fra de falske?

2 Thessalonikerne 2,9: Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere
2 Thessalonikerne 2,10: og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.
2 Thessalonikerne 2,11: Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,
2 Thessalonikerne 2,12: for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.
Åbenbaringen 13,13: Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene.
Åbenbaringen 13,14: Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live.
Åbenbaringen 13,15: Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede.
Åbenbaringen 16,13: Og jeg så, at der ud af munden på dragen og ud af munden på dyret og ud af munden på den falske profet kom tre urene ånder, der så ud som frøer.
Åbenbaringen 16,14: For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag.
Åbenbaringen 19,20: Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus