Hvaba?? Var David en mand efter Guds hjerte? Hvaba??

David var den lille hyrde, der overvandt Goliat.
David og Goliat

Ja, Gud "vidnede", at David var en mand efter hans hjerte:

Apostl. G. 13,22 Så afsatte Gud ham og oprejste David til konge over dem. Om ham vidnede Gud og sagde: 'Jeg har fundet David, søn af Isaj, en mand efter mit hjerte; han skal udføre alt det, jeg vil.'

Nej. Gud ville ikke tillade David at bygge Guds første tempel. David havde dræbt så mange mennesker, at det blev for meget selv for Gud.

1 Krønikebog 22,8 Men Herrens ord kom til mig; han sagde: 'Meget blod har du udgydt, og store krige har du ført. Du skal ikke bygge et hus for mit navn, fordi du har udgydt meget blod på jorden for mine øjne.

Kommentar

Biblen kan ikke blive enig med sig selv om, hvordan David var.

Det ene øjeblik er han den lille fårehyrde, der imod alle odds overvinder Goliat (billedet til højre), det andet øjeblik er han den mægtige kriger, der nærmest for sjov dræber 200 filistre for at skære deres forhuder af.

Det ene øjeblik er David moabit, og han sender sin sønner i sikkerhed i Moabs konges varetægt. Det næste øjeblik bruger han en snor til at afmåle de to tredjedele, der skulle henrettes i hans folkemord på moabitterne:

2 Samuel 8,2 Han slog også moabitterne, og han målte dem med en snor; han lod dem lægge sig ned på jorden og målte af; to snorlængder skulle man dræbe, og én hel snorlængde skulle man lade blive i live. Moabitterne blev Davids skatskyldige undersåtter.

Davids synder var skyld i, at Gud dræbte 70.000 jøder og nær havde ødelagt Jerusalem, men på den anden side var Gud og David perlevenner, så Gud lovede, at Davids kongerige skulle vare for evigt.

Havde David store synder eller ingen synd? For en kristen er dette er "rigt" portræt. For os andre er det selvmodsigelse på selvmodsigelse. Det hele kan åbenbart ikke være sandt, så måske er intet af det sandt? Måske har David aldrig eksisteret?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Krønikebog, Apostlenes Gerninger, GT kontra NT