Hvaba?? Hvorfor skulle Jesus dø for vores synder? Hvaba??

Vask dine synder bort
Sæbe (forside)

Det grundlæggende i kristendommen er, at Jesus er død for vore synder:

1 Korintherne 15,3 Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne,

1 Johannes 1,7 Men hvis vi vandrer i lyset ligesom han selv er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os fra al synd.

Men de skriftkloge jøder blev forargede, fordi Jesus tilgav folk deres synder:

Markus 2,5 Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: "Søn, dine synder tilgives dig."
Markus 2,6 Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte:
Markus 2,7 "Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?"
Markus 2,8 Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: "Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte?
Markus 2,9 Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå?
Markus 2,10 Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden" - siger han til den lamme:

Hvis Jesus kunne tilgive synder i starten af evangeliet uden at give blod, fordi »Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden«, hvorfor skulle han så korsfæstes, for at vi andre kan få tilgivelse?

Kristne bortforklaringer

Det kan være et tilfælde, men den autoriserede oversættelse fra 1992 er lidt speciel:

Stort set alle andre oversættelser siger, at mandens synder er tilgivede. F.eks.:

Markus 2,5 Og da Jesus så deres Tro, siger han til den værkbrudne: "Søn! dine Synder ere forladte."
(Den forrige danske oversættelse)

I oversættelsen fra 1992 står der i stedet, at synderne tilgives. Ordene skal ganske vist forstås som nutid og passiv, men på dansk kan det meget let læses som et fremtidigt løfte. Måske bliver manden først tilgivet på Dommens Dag?

Denne (forkerte) læsning ville dog stride imod handlingen, eftersom den lammede mand straks bliver kureret, rejser sig op, og baner sig igennem folkemængden.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, 1 Korintherne, 1 Johannes