Hvaba?? Hvad var formålet med Jesus' gerning? Hvaba??

Jesus vasker disciplenes fødder
Fodvask

Hele idéen var, at Jesus skulle korsfæstes, for Menneskesønnen var kommet for at dø for vores synder og give sit liv som løsesum for mange.

Markus 10,45 For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange."

Det havde været Guds plan fra "før verden blev grundlagt":

1 Peter 1,19 men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde;
1 Peter 1,20 dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer,

Nej. For da Jesus havde vasket disciplenes fødder ved den sidste nadver — og altså stadig var spillevende — erklærede han over for Gud, at han allerede havde fuldført sin gerning.

Johannes 17,4 Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre

Det er måske lidt firkantet at læse teksten, som om Jesus udelukkende kom til jorden for at vaske sine disciples fødder, men det var i al fald ikke for blive korsfæstet.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes, 1 Peter