Hvaba?? Hvornår levede Jesus? Hvaba??

Forvirring omkring Jesus' liv
Rocky

Jesus blev som bekendt født samtidigt med den store folketælling:

Lukas 2,1 Men det skete i de Dage, at en Befaling udgik fra Kejser Augustus, at al Verden skulde skrives i Mandtal.
Lukas 2,2 (Denne første Indskrivning skete, da Kvirinius var Landshøvding i Syrien,)
(Den forrige danske oversættelse)

Augustus' folketælling skete år 6 e.v.t., da Kvirinius' trådte til som statholder.

Derefter bruger Universets Skaber 30 år på ikke at lave noget særligt. Bibelen fortæller bare, at han var »omkring tredive år, da han begyndte sit virke«:

Lukas 3,23 Jesus var omkring tredive år, da han begyndte sit virke. Han var, mente man, søn af Josef, som var søn af Eli,

Og hvis der er én ting evangelierne kan blive enige om, er det, at Jesus blev dømt af Pilatus:

Lukas 23,1 Og hele forsamlingen rejste sig og førte ham til Pilatus.

Men hvis Jesus »var omkring tredive år, da han begyndte sit virke«, så må dette have været år 36 e.v.t. Det vil sige, at han startede samme år, som Pilatus blev kaldt tilbage til Rom.

Pilatus regerede år 26-36, og derfor kan det knibe gevaldigt med at nå at få Jesus korsfæstet under Pilatus. Især hvis Jesus' virke varede flere år og hvis Jesus blev knap 50 år.

Kristen bortforklaring #1

Det der skal bortforklares er især folketællingen, for den er også i modstrid med Matthæusevangeliet, der fortæller, at Jesus blev født 10-43 år tidligere: Er Jesus født før Kristi fødsel eller efter Kristi fødsel?. Folketællingen år 6 er også et problem for dem, der gerne vil have, at Jesus blev korsfæstet år 30 eller 33.

Derfor findes der et hav af bortforklaringer: Der havde været flere folketællinger; Kvirinius havde været statholder i Syrien flere gange; eller der var flere forskellige Kviriniusser.

Lad os nøjes med at påpege, at Lukas 2,2 (citeret foroven) omtaler folketællingen som: »Denne første Indskrivning«, og så i øvrigt henvise til siden om Jesus' kronologi, hvor der også er eksterne links.

Kristen bortforklaring #2

Når man skal opfinde flere folketællinger, kan man fifle lidt med oversættelsen. Sådan ser den autoriserede oversættelse fra 1992 ud:

Lukas 2,2 Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Så kan man let læse teksten som om, der havde været afholdt masser af folketællinger, og at dette bare var den første, der skete, mens Kvirinius var statholder i Syrien.

Kristen bortforklaring #3

Man kan pege på starten af kapitel 3, hvor der er en række tidsangivelser:

Lukas 3,1 I kejser Tiberius' femtende regeringsår, mens Pontius Pilatus var statholder over Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilæa, hans bror Filip over Ituræa og Trakonitis, og Lysanias over Abilene,
Lukas 3,2 og mens Annas og Kajfas var ypperstepræster, da kom Guds ord til Zakarias' søn, Johannes, ude i ørkenen.

Kejser Tiberius regerede fra år 14 til 37 e.v.t., så hans »femtende regeringsår« var år 28. Dermed har vi "vundet" 8 år.

Men denne tidsangivelse fortæller os kun, hvornår »Guds ord [kom] til Zakarias' søn, Johannes, ude i ørkenen«. Jesus dukker først op senere i kapitlet på et ubestemt tidspunkt efter at Johannes Døberen er havnet i fængsel. Dermed har Johannes Døberen ikke døbt Jesus.

I virkeligheden har vi to ekstra paradokser her:

  1. For det første ved Lukas åbenbart præcis, hvornår Guds ord kom til Johannes ude i ørkenen, mens han om Jesus kun ved, at »Jesus var omkring tredive år«.

  2. For det andet fortæller Lukas os, at Johannes og Jesus var slægtninge, og at Johannes kun var et halvt år ældre end Jesus (Lukas 1,26). Hvis de var jævnaldrende, undrer man sig over, hvordan Johannes kunne begynde sin mission allerede år 28, otte år inden Jesus kom på banen. Gad vidst, hvad Universets Skaber har foretaget sig i disse otte år, mens Johannes gik og gjorde det tunge forberedende arbejde.

Lukas 1,26: Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret,

Kristen bortforklaring #4

I forbindelse med forrige bortforklaring kan man fifle med »kejser Tiberius' femtende regeringsår«.

Hvis man vil have Jesus til at dø lidt før, kan man påstå, at Tiberius har regeret sammen sin forgænger nogle år, og hvis man vil udsætte datoen, kan man komme med den gamle traver om, at der først tælles fra det nye år efter kejserens tiltrædelse.

Det første er måske ikke så relevant lige til den selvmodsigelse, vi kigger på er, men nogle kristne ser helst, at Jesus blev korsfæstet allerede år 30, og straks opstår påstanden om, at Tiberius har overlappet Augustus:

At any rate, Luke's approach to the high priests means it is distinctly possible that he may have taken a similar pragmatic approach to the 15th year of Tiberius, viewing it differently than did the Romans. Is there any indication that this is the case? Yes, and it lies in the fact that we have evidence Tiberius was made "co-princeps," with powers equal to those of Augustus over the Roman provinces, including Judea, prior to the death of Augustus. (Princeps civitatis, "First Citizen," is the official title of the Roman Emperor.)

The ancient historian Suetonius recorded the following information:

After two years he [Tiberius] returned to the city from Germany and celebrated the triumph [for his military victories in Germany and Pannonia]....Since the consuls caused a law to be passed soon after this that he should govern the provinces jointly with Augustus and hold the census with him, he set out for Illyricum on the conclusion of the lustral ceremonies [which culminated the census]; but he was at once recalled, and finding Augustus in his last illness but still alive, he spent an entire day with him in private (Augustus 97:1; Tiberius 20-21, online at https://sourcebooks.fordham.edu/ancient/suet-tiberius-rolfe.asp; emphasis added).
(https://biblearchaeology.org/research/the-daniel-9-24-27-project/4363-what-was-the-fifteenth-year-of-tiberius)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas