Hvaba?? Lydkongen Herodes Hvaba??

Johannes Døberens skæbne.
Douce 122

Kong Herodes Antipas lovede halvdelen af sit kongerige til en danserinde.

Markus 6,22 Da kom Herodias' datter ind og dansede, og hun betog Herodes og hans gæster. Kongen sagde til pigen: "Bed mig om, lige hvad du vil, og jeg vil give dig det!"
Markus 6,23 Og med ed lovede han hende alt muligt: "Lige meget hvad du beder mig om, vil jeg give dig, om det så er halvdelen af mit kongerige."

Men her er der to selvmodsigelser. For det første kalder teksten Herodes Antipas for "kongen"; men han var kun landsfyrste.

For det andet: I og med at Herodes ikke var konge, havde han ikke noget kongerige at forære væk af. På Jesus' tid var Galilæa en del af Romerriget.

Matthæus 14,1 På den tid hørte landsfyrsten Herodes rygtet om Jesus,

Lukas 3,1 I kejser Tiberius' femtende regeringsår, mens Pontius Pilatus var statholder over Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilæa, hans bror Filip over Ituræa og Trakonitis, og Lysanias over Abilene,

Hvordan kunne Herodes forære dele af Romerriget væk, uden at romerne opdagede det?

Kommentar

I sin bog om Ester gør Tomasino opmærksom på, at den samme formulering »om det så er halvdelen af kongeriget« også forekommer i Esters Bog (Ester 5,3-6, Ester 7,2), men ikke andre steder i Bibelen.

Tomasino viser derefter, hvordan hele episoden inklusive den unge kvinde, der bliver kaldt til et gæstebud for at underholde, består af elementer fra historien om Kong Ahasverus / Xerxes, der lovede det samme til Ester.

The setting is a banquet celebrating Herod Antipas' birthday. Herod is referred to, inaccurately but significantly, as "king" (he was actually tetrarch of Galilee, a governor). As ruler, he is waffling and ineffectual, subject to manipulation by evil courtiers, as was Xerxes. His wife Herodias, like Haman, schemes to kill a righteous Jew (in this case, John the Baptist). A young woman is summoned to entertain the guests, just as Vashti was (Esth 1:10-11). In Mark 6:22, 28, Herodias' daughter is called a "korasion" (damsel), the same word used of Esther in the LXX version of Esth 2:7. Her performance "pleases" ("areskô") "king" Herod, just as Esther had pleased King Xerxes (Esth 2:4). So pleased was he, in fact, that he promised to give the damsel anything she requested, "up to half his kingdom" (Mark 6:23), using precisely the words used by Xerxes in his promise to Esther (Esth 5:6; 7:2). (This precise phrase is found nowhere else in Scripture.) Xerxes may well have been exaggerating, but Herod outdid him for bombast, since he, being a governor, actually had no kingdom to give! Instead of a literal account of Herod's promise, these words were deliberately chosen by the author to make explicit the parallelism with the book of Esther. This echo sets up an ironically opposite outcome for the two episodes: in Esther, the villain is killed and the Jewish hero is rewarded with his property; in Mark, the hero is killed and the villain is rewarded with his head.5
(Anthony Tomasino, Esther: Evangelical Exegetical Commentary. 2013.)

Tomasino gør opmærksom på, at Herodes i modsætning til Ahasverus/Xerxes ikke var konge, men at forfatteren alligevel bevidst bruger præcis de samme ord.

Med andre ord: Der er ikke tale om en historisk begivenhed, men om litteratur.

Ester 5,3: Så sagde kongen til hende: "Hvad vil du, dronning Ester? Hvad er dit ønske? Om det så er halvdelen af kongeriget, skal du få det!"
[. . .]
Ester 5,6: Mens de sad og drak vin, sagde kongen til Ester: "Hvad er din bøn? Den skal blive hørt! Hvad er dit ønske? Det skal blive opfyldt, om det så er halvdelen af kongeriget!".
Ester 7,2: Også på denne anden dag, mens de sad og drak vin, sagde kongen til Ester: "Hvad er din bøn, dronning Ester? Den skal blive hørt! Hvad er dit ønske? Det skal blive opfyldt, om det så er halvdelen af kongeriget!"

Kristen bortforklaring #1

Man kan påstå, at selvom ordene er de samme som i Esters Bog, kan Herodes jo godt have udtalt dem. Måske var det "bare en talemåde", som var almindelig blandt fyrster.

Men for det første var forskellen den, at Ahasverus rent faktisk var konge og dermed kunne forære halvdelen af riget bort.

For det andet var det en gratis omgang for Ahasverus at forære riget væk til den kvinde, han allerede havde gjort til sin dronning (Ester 2,17). Som Ahasverus sagde: »Hvad vil du, dronning Ester?« (Ester 5,3-6), »Hvad er din bøn, dronning Ester?« (Ester 7,2).

For det tredje nøjedes Herodes ikke med at citere en historie fra Det Gamle Testamente. Han "lovede med en ed" at opfylde ønsket, og en ed var en alvorlig sag (tag f.eks. Jefta, der var tunget til at ofre sin datter på bålet til Gud).

Bibelen siger utvetydigt, at kongen blev meget ked af det, men at han var tvunget »på grund af sin ed«.

Markus 6,20 For Herodes var bange for Johannes, da han vidste, at han var en retfærdig og hellig mand, så han holdt hånden over ham; og hver gang han hørte på ham, blev han meget anfægtet, men han hørte gerne på ham.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 6,26 Kongen blev meget ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster ville han ikke sige nej til hende.

Så det var ikke bare en talemåde. En ed var en ed.

Heldigvis valgte danserinden i stedet at få Johannes Døberens hoved på et fad (billedet til højre). Heldigvis for Herodes, men uheldigvis for Johannes.

Ester 2,17: Kongen blev mere forelsket i Ester end i nogen af de andre kvinder, og hun vandt større yndest og velvilje hos ham end nogen af de andre jomfruer. Han satte det kongelige diadem på hendes hoved og gjorde hende til dronning i stedet for Vashti.

Kristen bortforklaring #2

Når Matthæus kopierer Markusevangeliet, retter han rutinemæssigt den slags fejl.

I dette tilfælde har Matthæus udeladt den "eventyrlige" detalje med lydkongens halve kongerige. Sammenlign de to evangelier:

Markus 6,23 Og med ed lovede han hende alt muligt: "Lige meget hvad du beder mig om, vil jeg give dig, om det så er halvdelen af mit kongerige."

Matthæus 14,7 så han svor på at ville give hende, lige meget hvad hun bad ham om.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Ester, Matthæus, Markus, Lukas