Hvaba?? Hvor høj var templets forhal? Hvaba??

Salomons tempel og forhallen
Tempel

Vi får dimensionerne på forhallen to steder fra:

1 Kongebog 6,3 Forhallen foran tempelhallen var tyve alen bred, svarende til templets bredde, og ti alen dyb foran templet.

2 Krønikebog 3,4 Og forhallen som lå i forlængelse af huset, var tyve alen, svarende til husets bredde, og højden var et hundrede og tyve; derpå beklædte han den indvendig med rent guld.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

Forhallen var altså 10 × 20 × 120 alen. Som den kristne tegning til højre viser, har hallen været ganske kort på den "dybe" led og ganske høj.

Men billedet snyder, for med 120 alen var hallen langt højere, end det ser ud til. Bibelselskabet sætter en alen til 50 cm, men de pointerer, at netop her i 2 Krønikebog 3,3-4 regnes med alen »efter gammelt mål«, som er en håndsbredde længere. Hallen var dermed været 68-69 meter høj — omtrent dobbelt så høj som op til Rundetårns platform, mens dybden på 10 alen / 5,7 meter har været mindre end det halve af Rundetårn. Hallen har altså mere lignet en flad skorsten!

2 Krønikebog 3,3: Sådan blev grunden lagt, da Salomo skulle bygge Guds hus: tres alen lang og tyve alen bred efter gammelt mål.
2 Krønikebog 3,4: Forhallen foran tempelhallen var tyve alen lang, svarende til templets bredde, og tyve alen høj. Han beklædte den indvendigt med rent guld.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Derfor har uhyggeligt mange Bibeloversættere besluttet at forfalske den Hellige Skrift:

2 Krønikebog 3,4 Forhallen foran Templets Hellige var tyve Alen lang, svarende til Templets Bredde, og tyve Alen høj; og han overtrak den indvendig med purt Guld.
(Den forrige danske oversættelse)

2 Krønikebog 3,4 Forhallen foran tempelhallen var tyve alen lang, svarende til templets bredde, og tyve alen høj. Han beklædte den indvendigt med rent guld.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Men det går heller ikke, for søjlerne var 35 alen høje:

2 Krønikebog 3,15 Foran templet lavede han to søjler; de var femogtredive alen høje, og søjlehovedet, som var på toppen af dem, var fem alen.

Hvis forhallen kun var 20 alen høj, ville søjlerne komme til at stikke ud gennem taget (se tegningen til højre).

Endnu engang ser vi, hvordan forfattere og oversættere opfinder disse "oplysninger" til lejligheden, ligesom højden på søjlerne foran templet, dørene / forhænget prisen på tempelgrunden og størrelsen af Salomons bronzehav.

Det er den slags, der frister en til at tro, at Guds første tempel aldrig har eksisteret.

Men hvor høj var den forhal? 120 alen, 20 alen eller lidt mere end 35 alen?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog