Hvaba?? Guds plan fra verdens skabelse Hvaba??

Hvis det der med korset har været planen hele tiden, hvorfor gjorde Gud så det der med syndfloden?
Plan

Gud angrede, at han havde skabt menneskerne, så han druknede dem allesammen i Syndfloden, undtagen Noas nærmeste familie og undtagen teltboere og citerspillere og kæmper.

1 Mosebog 6,6 Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet
1 Mosebog 6,7 og sagde: "Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem."

Men Gud havde jo planlagt at "løskøbe os" med Kristi dyrebare blod:

1 Peter 1,18 I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre,
1 Peter 1,19 men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde;
1 Peter 1,20 dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer,

Hvis det har været »bestemt, før verden blev grundlag«, hvor kommer arken så ind i billedet?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 1 Peter, GT kontra NT