Hvaba?? Var Paulus jøde eller romer? Hvaba??

Paulus foran Marcus Antonius Felix.
Paulus for Felix

I starten af historien hedder Paulus Saulus; dvs., at han er opkaldt efter Israels første konge, Kong Saul.

Saulus arbejdede sammen med den jødiske ypperstepræst:

Apostl. G. 9,1 Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord; han gik til ypperstepræsten
Apostl. G. 9,2 og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til Vejen, og som han kunne finde, både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem.

Han fremhævede gerne sit jødiske ophav:

ApostL. G. 26,5 De ved om mig fra tidligere tid - hvis de ellers vil vidne om det - at jeg som farisæer har levet efter den strengeste retning i vor religion.

Romerne 11,1 Jeg spørger nu: Har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke! Jeg er jo selv israelit, af Abrahams slægt, af Benjamins stamme.

2 Korintherne 11,22 Er de hebræere? Det er jeg også! Er de israelitter? Det er jeg også! Er de af Abrahams slægt? Det er jeg også!

Paulus var omskåret, »israelit af fødsel«, hebræer, farisæer og uangribelig i lovretfærdighed:

Filipperne 3,5 omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer,
Filipperne 3,6 ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed.

Men når det kniber, viser den barnefødte israeler sig at være romer, en del af besættelsesmagten. Oy!

Apostl. G. 16,37 Men Paulus svarede dem: "De har uden dom ladet os piske offentligt, selv om vi er romerske borgere, og de har sat os i fængsel. Og nu vil de hemmeligt jage os bort! Nej, de kan selv komme og føre os ud."
Apostl. G. 16,38 Det meldte betjentene til embedsmændene. Og de blev bange, da de hørte, at de var romerske borgere.

bliver romeren jøde igen. Han var ovenikøbet uddannet i jødisk lov af den legendariske Gamaliel:

ApostL. G. 22,3 "Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikien, opvokset her i byen, uddannet grundigt i den fædrene lov ved Gamaliels fødder, brændende af iver for Gud, ligesom I alle er det i dag.

Lidt senere er han ikke bare romer, men romer fra fødslen: »Jeg er endog født med den!«:

Apostl. G. 22,25 Da de spændte Paulus fast for at piske ham, spurgte han den officer, der stod ved siden af: "Må I piske en romersk borger, og det uden dom?"
Apostl. G. 22,26 Da officeren hørte det, gik han til kommandanten og meldte ham det og sagde: "Hvad er det, du er i færd med? Den mand er jo romersk borger!"
Apostl. G. 22,27 Kommandanten kom hen til Paulus og spurgte: "Sig mig, er du romersk borger?" "Ja," svarede han.
Apostl. G. 22,28 Kommandanten sagde: "Den borgerret har jeg givet mange penge for." Men Paulus sagde: "Jeg er endog født med den!"
Apostl. G. 22,29 De, der stod og skulle forhøre Paulus, trak sig nu straks tilbage. Også kommandanten blev bange, da han forstod, at det var en romersk borger, han havde ladet fængsle.

Men da Paulus skal forsvare sig mod anklagerne, er "romeren" igen blevet farisæer:

Apostl. G. 23,6 Men da Paulus vidste, at den ene del af Rådet bestod af saddukæere og den anden del af farisæere, råbte han: "Brødre, jeg er farisæer og stammer fra farisæere. Nu skal jeg dømmes for håbet om dødes opstandelse!"

De sidste mange kapitler beskriver romeren Paulus' lange rejse til Rom:

Apostl. G. 23,27 Denne mand var blevet anholdt af jøderne, og de var ved at slå ham ihjel, men jeg kom til med mandskabet og befriede ham, da jeg erfarede, at han var romersk borger.

Vil den rigtige hovedperson venligst rejse sig op? Var det en barnefødt jøde ved navn Saulus »israelit af fødsel« — eller en barnefødt romer ved navn Paulus »Jeg er endog født med den!«?

Kristen bortforklaring #1

Man kunne selvfølgelig fristes til at tro, at det bare var noget, Paulus fandt på for at undgå straf. Paulus var aldrig bleg for at stikke en plade blot for at behage mennesker:

1 Korintherne 9,19 Skønt fri og uafhængig af alle har jeg gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt.
1 Korintherne 9,20 For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven, for at vinde dem, selv om jeg ikke er under loven.
1 Korintherne 9,21 For dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov, for at vinde dem, selv om jeg ikke er uden Guds lov, men er under Kristi lov.

Men den holder ikke. Paulus var indespærret af romerne i mange år, så de havde god tid til at tjekke hans oplysninger.

Kristen bortforklaring #2

Der er maser af gode forklaringer på, hvordan man rent teknisk kunne være både israelit og romersk borger på en gang, og på hvorfor man kunne have både et jødisk og et romersk navn.

F.eks. har mange eksperter påstået, at alle indbyggere i Tarsus havde opnået romersk borgerret pga. en eller anden tjeneste, byen engang havde gjort romerne. Men for hver eneste ekspert, der kommer med den slags hypoteser, er der lige så mange eksperter, der afviser dem.

Men det afgørende er heller ikke, om historien kunne forklares. Det afgørende er, at forfatteren ikke engang prøver.

Forestil dig, at man læser en roman fra besættelsen om en dansk modstandsmand ved navn Frode Fredegod, og at Frode konstant fremhæver sin danske slægt, dansk lov, dansk kultur, Danmarks historie og rødgrød med fløde. Hvis det så afsløres, at Frode i virkeligheden hedder Friedrich Friedgut og har været medlem af det tyske Nationalsocialistiske Arbejderparti fra fødslen af, vil læseren nok mene, at forfatteren skylder en form for forklaring.

Selvmodsigelsen kunne bortforklares — det kan alt — men der er en selvmodsigelse.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, 2 Korintherne, Filipperne, Paulus