Hvaba?? Daniels treårige uddannelse Hvaba??

Daniel og hans tre venner afviser kongens vantro mad og drikke.
Daniel og hans venner

Da jøderne blev ført i eksil i Babylonien, besluttede Den Store Nebukadnesar, at nogle af de unge jøder skulle have mad og drikke i tre år (billedet til højre), hvorefter de skulle være oplært i det lokale sprog og skrift.

Daniel 1,5 Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige taffel. De skulle oplæres i løbet af tre år, og derefter skulle de træde i kongens tjeneste.
Daniel 1,6 Blandt dem var judæerne Daniel, Hananja, Mishael og Azarja.

Den prøve bestod Daniel og hans venner naturligvis til UG:

Daniel 1,18 Da nu den tid var gået, som kongen havde fastsat, førte hofchefen de unge mænd frem for Nebukadnesar.
Daniel 1,19 Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hananja, Mishael og Azarja. Så trådte de i kongens tjeneste.

Men næste kapitel starter med, at Nebukadnesar har en ubehagelig drøm »I sit andet regeringsår«.

Daniel 2,1 I sit andet regeringsår havde Nebukadnesar en drøm; han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen.

Hvordan kan der så allerede være gået tre år?

Kristen bortforklaring #1

Det er fristende at antage, at Daniel har gennemgået uddannelsen på rekordtid, fordi han er så dygtig, og fordi han har Gud ved sin side.

Men der står jo i Daniel 1,18 (citeret foroven), at han og hans venner brugte den aftalte tid: »Da nu den tid var gået, som kongen havde fastsat«.

Det fremgår også (Daniel 1,6) at der var andre elever udover Daniel og hans tre venner, der gennemgik den samme treårige uddannelse, men at Daniel og hans venner bare var dygtigere end de andre: »blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hananja, Mishael og Azarja« (Daniel 1,19). Hvilken skæbne de andre elever fik, melder historien ikke noget om.

Kristen bortforklaring #2

En klassisk bortforklaring er, at Bibelen regner med delvise år. Det er samme teknik, man bruger for at presse tre døgn ind mellem Jesus' korsfæstelse Langfredag og genopstandelsen søndag morgen.

Hvis man forudsætter, at »regeringsår« først regnes fra årsskiftet, så opnår vi tre "år": Et ukomplet år fra kongens udnævnelse til årsskiftet, et helt år, og et ukomplet år fra årsskiftet og frem til Nebukadnesars ubehagelige drøm i kapitel 2.

Men det giver jo ikke mening. Kongen havde afsat tre år: »den tid […], som kongen havde fastsat« (1,18). Han havde ikke sagt "Fra nu af og til et stykke tid før jeg får en ubehagelig drøm".

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Daniel