Hvaba?? Akimelek og Ebjatar, Far og Søn Hvaba??

Gustave Doré: Jesus står i kornmarken og roder rundt i Akimelek og Ebjatar.
Jesus og hans disciple plukker korn

Vi har før set på, hvordan Jesus roder rundt i Akimelek og Ebjatar, selvom han ellers påstod, at han var verdens klogeste mand. Man kan dog næsten tilgive ham for denne fejl, eftersom Det Gamle Testamente også roder frygteligt rundt i far og søn.

Vi støder først på dem, da Akimelek gav 5 brød til David, og som straf blev dræbt af Kong Saul. Teksten fortæller entydigt, at Akimelek var faren, og at sønnen Ebjatar undslap blodbadet.

1 Samuel 22,16 Men kongen sagde: "Akimelek, du skal dø, du og hele din fars hus!"
[.. .. ..] [. . .]
1 Samuel 22,20 Kun en af Akitubs søn Akimeleks sønner undslap; han hed Ebjatar. Han flygtede til David.

Da David kom til magten, blev Ebjatar (ypperste)præst:

1 Samuel 30,7 Han sagde til præsten Ebjatar, Akimeleks søn: "Tag efoden frem!" Da Ebjatar havde taget efoden frem til ham,

David havde en (ypperste)præst mere (udover Davids egne sønner), nemlig Sadok. Derfor ser vi ofte Sadok køre parløb med Ebjatar. F.eks.: »Sadok og Ebjatar bragte da Guds ark tilbage til Jerusalem og blev der« (2 Samuel 15,29).

Men nogle få gange bytter Bibelen om på far og søn, så Sadok optræder sammen med Akimelek (faren, der blev dræbt af Kong Saul), mens sønnen Ebjatar udnævnes til hans far:

2 Samuel 8,17 Sadok, Akitubs søn, og Akimelek, Ebjatars søn, var præster, og Seraja var statsskriver.

1 Krønikebog 24,6 Skriveren Shemaja, Netan'els søn, en af levitterne, skrev dem op i nærværelse af kongen, stormændene, præsten Sadok, Akimelek, Ebjatars søn, og overhovederne for præsternes og levitternes fædrenehuse. Der blev hver gang udtaget to fædrenehuse fra Eleazar og ét fra Itamar.

Sommetider hedder han Abimelek:(1)

1 Krønikebog 18,16 Sadok, Akitubs søn, og Abimelek, Ebjatars søn, var præster, og Shavsha var statsskriver.

Sommetider nævnes den døde far, Akimelek, sammen med Sadok helt uden Ebjatar:

1 Krønikebog 24,3 David og Sadok, der hørte til Eleazars sønner, og Akimelek, der hørte til Itamars sønner, inddelte dem i embedsskifter til deres tjeneste.

1 Krønikebog 24,31 De kastede også lod ligesom deres brødre, Arons sønner, i nærværelse af kong David, Sadok, Akimelek og overhovederne for præsternes og levitternes fædrenehuse, med samme vilkår for overhovedets og for den yngste brors fædrenehus.

Hvem var så far? Og hvem var søn?

Kristen bortforklaring #1

Det er fristende at antage, at Ebjatar havde fået en søn, som han havde opkaldt efter sin afdøde far, og at denne unge Akimelek på et tidspunkt har overtaget sin fars, Ebjatars, embede. Det står ganske vist ingen steder, men ih, hvor det kunne forklare mange ting.

Men Ebjatar var ikke blevet efterfulgt af "nogen." Han var præst for David i alle årene, og det var først efter Davids død, at Salomon afsatte Ebjatar (fordi en af Davids andre sønner bad om en af Davids medhustruer). Da Ebjatar blev afsat, gik embedet ikke videre til hans søn, men til Sadok.

1 Kongebog 2,26 Kongen sagde til præsten Ebjatar: "Tag hjem til dine jorder i Anatot. Du fortjente at dø, men i dag kan jeg ikke slå dig ihjel; du har jo båret Gud Herrens ark foran min far David og delt alle ydmygelserne med ham."
1 Kongebog 2,27 Så jog Salomo Ebjatar bort, så han ikke længere var præst for Herren, og dermed gik det ord fra Herren i opfyldelse, der var talt mod Elis slægt i Shilo.
[.. .. ..] [. . .]
1 Kongebog 2,35 I hans sted satte kongen Benaja, Jojadas søn, over hæren, og præsten Sadok indsatte han i Ebjatars stilling.

Kristen bortforklaring #2

John Gill(2) har en variant af den forrige bortforklaring, altså at Ebjatar havde fået en søn, som han havde opkaldt efter sin egen far, Akimelek.

Gill mener, at Sadok og Akimelek Jr. ikke var ypperstepræster (hvad der strengt taget heller ikke står; det var bare noget, Jesus påstod), men at Ebjatar var ypperstepræsten, mens Sadok og Akimelek Jr. var en slags vice-ypperstepræster.

Men denne bortforklaring ignorer alle de tilfælde, hvor Sadok og Ebjatar optræder sidestillet. F.eks,:

2 Samuel 15,35 Desuden har du præsterne Sadok og Ebjatar hos dig. Hvad du hører ved hoffet, skal du fortælle til præsterne Sadok og Ebjatar.
2 Samuel 15,36 De har deres to sønner hos sig, Sadoks søn Akima'as og Ebjatars søn Jonatan. Dem skal I sende til mig med besked om alt, hvad I hører."

Her optræder begge præster uden antydning af, at den ene skulle være mere "ypperste" end den anden.

Vi ser også, at Ebjatars søn hedder Jonatan. Selvfølgelig kunne Ebjatar have haft mere end én søn, men det kræver en meget god vilje at tro på, at Ebjatar skulle have haft en søn, der blev udnævnt til en af de førende præster, uden at Bibelen nævner det, når Bibelen til gengæld nævner denne Jonatan.

Kristen bortforklaring #3

Den klassiske bortforklaring er, at begge mænd, far og søn, havde to navne: Som bekendt havde Moses' svigerfar tre navne, og på den måde kan man bruge den ene selvmodsigelse til at bortforklare den anden.

Conclusion

Since Jesus mentions Abiathar as the "high priest" in Mark 2:26, but Ahimelech is mentioned as the "priest" in 1 Samuel 21:1, it is possible that they were different priests. On the other hand, in second Samuel 8:17 Ahimelech is the son of Abiathar, but in 1 Samuel 23:6, Abiathar is the son of Ahimelech. I did not find any evidence of a copyist error. Therefore, it is possible that both men shared each other's names. In other words, both men had two names as appears to be the case in 2 Sam. 8:17 where Ahimelech is the son of Abiathar, but in 1 Sam. 23:6, Abiathar is the son of Ahimelech. This is supported by the fact that Moses' father-in-law is called Reuel in Ex. 2:18, yet in Exodus 3:1, it is Jethro. Uzziah is the father of Jotham in Matt. 1:9. But in 1 Chronicles 3:12, his name is Azariah. Also, Jotham's father was known as Azariah in 2 Kings 15:7 and Uzziah in 2 Kings 15:32.
(carm.org/bible-difficulties/mark-2-26-1sam-21-1-was-abiathar-or-ahimelech-the-preist)

Det smarte ved denne løsning er, at så får man reddet Jesus' fejl samtidig.

Kristen bortforklaring #4

Selvmodsigelserne med Ebjatar stopper ikke med, at Salomon bortviser ham, for to kapitler senere, er Ebjatar stadig præst sammen med Sadok:

1 Kongebog 4,4 Benaja, Jojadas søn, var hærchef; Sadok og Ebjatar var præster;

Det kunne man så forklare med, at der i virkeligheden var fire mennesker: Ebjatar søn af Akimelek og Akimelek søn af Ebjatar.

Se evt. Was Abiathar the son of Ahimelech or was Ahimelech the son of Abiathar?

Kristen bortforklaring #5

Enkelte oversættelser ændrer teksten, så der står det, "der skal stå":

2 Samuel 8,17 Zadok, Abitubs Søn, og Ebjatar, Ahimeleks Søn, var Præster; Seraja var Statsskriver;
(Den forrige danske oversættelse)

2 Samuel 8,17 Ahitub's son Zadok and Ahimelech's son Abiathar were priests; Seraiah was secretary;
(CEB, Common English Bible)

Kristen bortforklaring #6

En anden oversættelse benytter sig af, at både Akimeleks og Sadoks far hed Akitub (se 1 Samuel 22,2 og 2 Samuel 8,17 foroven):

2 Samuel 8,17 And Zadok and Abiathar, the son of Ahimelech, the son of Ahitub, were priests; and Seraiah was the scribe;
(BBE, The Bible in Basic English)

Der er ingen forklaring, men det kune tænkes, at oversætteren har prøvet at rette den oprindelige fejl? Måske har en skriver for et par tusinde år været forvirret over at både Akimeleks og Sadoks far hed Akitub. Måske har denne skriver prøvet at rette "fejlen", og måske prøver The Bible in Basic English nu at rekonstruere den oprindelige tekst?

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

Akimelek betyder: "Bror til en konge".
Abimelek betyder: "Far til en konge".

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler