Hvaba?? Posthum krigsførelse Hvaba??

Posthum krigsførelse.
Den fjerde rytter

Kong Basha døde og blev efterfulgt af sin søn i Kong Asas 26. regeringsår.

1 Kongebog 16,6 Basha lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet i Tirsa, og hans søn Ela blev konge efter ham.
[.. .. ..] [. . .]
1 Kongebog 16,8 I Judas konge Asas seksogtyvende regeringsår blev Bashas søn Ela konge over Israel, og han regerede to år i Tirsa.

Men 10 år senere, i Kong Asas 36. regeringsår, var Basha alligevel frisk nok til at gå i krig.

2 Krønikebog 16,1 I Asas seksogtredivte regeringsår drog Israels konge Basha op mod Juda, og han befæstede Rama for at spærre vejen til og fra Judas konge Asa.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler