Hvaba?? Hvad skal der males på dørstolperne? Hvaba??

Husk at smøre blod på dørstolperne i påsken, så Gud ikke slår din søn ihjel.
Passover

Guds ord skal skrives på dørstolperne.

5 Mosebog 6,6 Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde,
[.. .. ..] [.. .. ..]
5 Mosebog 6,9 og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte.

Nej, dørstolperne skal smøres ind i blod, så Gud ikke slår drengebørnene ihjel (billedet til højre).

2 Mosebog 12,7 De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det.
[.. .. ..] [.. .. ..]
2 Mosebog 12,22 Tag så et bundt isop, dyp det i blodet i skålen, og stryg noget af blodet fra skålen på overliggeren og på de to dørstolper. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen.
2 Mosebog 12,23 Når Herren går gennem Egypten for at slå dem ned og ser blodet på overliggeren og de to dørstolper, vil Herren springe den dør over. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres huse og slå jer ned.
2 Mosebog 12,24 Dette skal I overholde som en forordning for jer og jeres børn til evig tid.

Kommentar

Selvmodsigelsen hænger sammen med en langt større selvmodsigelse: Er påsken en privat fest, hvor man bliver hjemme og smører blodet på stolperne, eller er påsken en valfartsfest, hvor hele Israel forlader deres dørstolper og møder op ved templet i Jerusalem?

Kristen bortforklaring #1

Måske var blodstrygningen kun noget, jøderne gjorde denne ene gang? Blodet var jo en beskyttelse, mens Gud slog drengebørnene ihjel, og det gør han ikke hvert eneste år. Vel?

Men uanset logikken (eller mangel på samme) er det netop, hvad Gud siger: Dette skal I overholde […] jer og jeres børn til evig tid« (2 Mosebog 12,24).

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af forrige bortforklaring hævder John Gill(1) netop, at ordene »Dette skal I overholde […] til evig tid«, ikke gælder for blodstrygningen:

And ye shall observe this thing for an ordinance to thee and thy sons for ever. Not this last thing of sprinkling the blood, which was peculiar to the passover in Egypt; but the whole before observed relating to the feast of the passover, and the feast of unleavened bread, and all the rites appertaining to them, which were to be observed until the coming of Christ.
(John Gill om 2 Mosebog 12,24. Fed skrift i original.)

Her må man nok sige, at Gill tager fejl. I Det Nye Testamente henvises der direkte til påstrygningen af blod:

Hebræerne 11,28 I tro indstiftede han påsken med påstrygningen af blodet, for at Ødelæggeren ikke skulle røre deres førstefødte.

Blodstrygningen har været en bærende del af påskeritualet, lige siden det blev indstiftet.

Andre eksperter er også uenige med Gill. F.eks. siger "The Cambridge Bible for Schools and Colleges" præcis det modsatte: »The ceremonies prescribed in vv. 21, 22 ('this thing') are to be observed in perpetuity, year by year«. Altså: »Dette« refererer netop til vers 21 og 22.

Kristen bortforklaring #3

Man kan sikkert digte en eller anden forklaring med, at man kan skrive Guds ord på den ene side af stolperne og male blodet på den anden, eller at man overmaler Guds ord med blod til påske, og vasker blodet af Guds ord igen efter påsken, men dels står det ingen steder, og dels lyder det ikke rigtigt.

Hvorfor skal man i det hele taget male blod på stolpen, for at Gud kan se, at hans folk bor indenfor? Kan Gud ikke regne det ud, hvis han ser Femte Mosebog skrevet på dørstolpen?

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 2 Mosebog, 5 Mosebog