Hvaba?? En sværd selvmodsigelse Hvaba??

Jesus, malet af en kristen.
I en kappe dyppet i blod og med et skarpt tveægget sværd i munden.
Jesus

Efter den sidste nadver begiver Jesus og disciplene sig mod Oliebjerget. På vej ud af døren, siger Jesus, at disciplene skal sælge deres kapper for at købe sværd.

Og to sværd var bedre end ét, for Jesus skulle regnes blandt lovbrydere:

Lukas 22,36 Da sagde han til dem: "Men nu skal den, der har en pung, tage den med, og ligeså tasken; og den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et.
Lukas 22,37 For jeg siger jer: På mig skal det skriftord opfyldes: 'Og han blev regnet blandt lovbrydere.' Og nu er jeg ved målet for det, der skal ske mig."
Lukas 22,38 Da sagde de: "Herre, se, her er to sværd." Han svarede: "Det er nok."

De de ankommer på Oliebjerget, bliver Jesus straks arresteret. En af hans disciple hugger øret af en tjener, men Jesus irettesætter disciplen:

Matthæus 26,52 Da sagde Jesus til ham: "Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for sværd.

Hvorfor skulle de så købe et sværd?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Åbenbaringen