Hvaba?? Loven om de tavse kvinder Hvaba??

Klap i, kvinde! Det står i loven.
Moses

Paulus siger utallige gange, at man som kristen er fri for loven, fordi Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse.

Romerne 6,14 Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden.

Romerne 7,6 Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i Åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle.

Galaterne 3,13 Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld - der står jo skrevet: "Forbandet er enhver, der hænger på et træ" -

Osv., osv.

Men når det drejer sig om, at kvinder skal tie stille, så er loven alligevel god nok:

1 Korintherne 14,34 skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger..
1 Korintherne 14,35 Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden.

Kristne bortforklaringer

Set med kristne øjne er det største problem, hvor henne der står i Moseloven, at kvinder ikke må tale i forsamlingen. Bibelselskabets og John Gill's eneste bud er Guds ord til Eva lige efter Syndefaldet:

1 Mosebog 3,16 Til kvinden sagde han: "Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig."

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Romerne, 1 Korintherne, Galaterne, Paulus, Arvesynden