Hvaba?? Hvor befinder de døde sig henne? Hvaba??

De døde er tættere på Gud
Døden

Ingen steder. Mennesker og dyr bliver til jord.

Prædikeren 3,19 For menneskenes skæbne og dyrenes skæbne er én og samme skæbne: Som den ene dør, sådan dør den anden; de har samme livsånde. Menneskene har ikke noget frem for dyrene. Alt er tomhed!
Prædikeren 3,20 Alle går samme sted hen; alle er blevet til af jord, alle bliver til jord igen.

Nej, de er nede i dødsriget, og dér bliver de:

Job 7,9 Skyer spredes og forsvinder, den, der går ned i dødsriget, kommer ikke op igen.

Nej, nej. Nogle kommer i dødsriget til evig pine, men lige ved siden af er der andre, der vugger i Abrahams skød:

Lukas 16,23 Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød.

Nej, nej, nej. Sålænge vi har "hjemme i legemet", er vi ikke hos Gud, men når først vi "bryder op fra legemet", har vi "hjemme hos Herren".

2 Korintherne 5,6 Så er vi da altid ved godt mod, og vi er det, selv om vi ved, at vi ikke kan være hjemme hos Herren, så længe vi har hjemme i legemet
[.. .. ..] [. . .]
2 Korintherne 5,8 Men vi er ved godt mod og vil hellere bryde op fra legemet og have hjemme hos Herren.

Nej, nej, nej, nej. De døde er gemt af vejen under et alter oppe i himlen:

Åbenbaringen 6,9 Og da Lammet brød det femte segl, så jeg under alteret sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord og det vidnesbyrd, de holdt fast ved.
Åbenbaringen 6,10 Og de råbte med høj røst: "Hvor længe, hellige og sanddru hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden?"

Nej, nej, nej, nej, nej. De, der var ulydige, dengang Noa byggede arken, er nu fængslede ånder:

1 Peter 3,18 For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden,
1 Peter 3,19 og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem;
1 Peter 3,20 det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand.

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til Lazarus, der vuggede i Lazarus' skød, vil man blive belært om, at det kun var en lignelse.

Men:

Markus 4,34: han talte ikke til dem undtagen i lignelser, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple.

Kristen bortforklaring #2

Der er sikkert mange, der tror, at opstandelsen til det evige liv i Himlen er noget Jesus har indført, fordi han er Guds søn. Dermed er genopstandelsen ikke en selvmodsigelse, men selve forskellen på jødedommen og kristendommen.

Men der står ingen steder i Bibelen, at kristendommen har patent på genopstandelsen. Tværtimod fremgår det, at en af de største jødiske sekter, farisæerne, også troede på opstandelsen:

Apostlenes Gerninger 23,8 For saddukæerne siger, at der hverken er nogen opstandelse eller nogen engel eller ånd, men farisæerne hævder begge dele.

Se evt. Kristendommen uden Jesus.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Job, Prædikerens Bog, Lukas, 2 Korintherne, Åbenbaringen, GT kontra NT, Paulus