Hvaba?? Gudsbespotterens gode samvittighed Hvaba??

Paulus: "[…] med den bedste samvittighed […]"
engel

Vi har været inde på det før:

Paulus startede sin karriere med at forfølge den nye kristendom: Han var med til mordet på Stefanus; han trængte ind i de kristnes huse og fik kvinder og mænd fængslet (Apostlenes Gerninger 8,1-3); han truede med mord, og han samarbejdede med den jødiske ypperstepræst (Apostlenes Gerninger 9,1); og han fængslede dem og »lod dem piske i synagogerne« (Apostlenes Gerninger 22,19-20). Selv i nabolandets hovedstad, Damaskus, havde alle hørt, hvordan Paulus ville udrydde de kristne og fængsle dem (Apostlenes Gerninger 9,21).

Apostlenes Gerninger 8,1: Og Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria.
[...]
Apostlenes Gerninger 8,3: Men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden, han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet.
Apostlenes Gerninger 9,1: Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord; han gik til ypperstepræsten
Apostlenes Gerninger 9,21: Alle, der hørte det, blev forbavset og sagde: "Er det ikke ham, der i Jerusalem ville udrydde dem, der påkalder dette navn? Og er han ikke kommet hertil netop for at fængsle dem og bringe dem til ypperstepræsterne?"
Apostlenes Gerninger 22,19: Jeg svarede: 'Herre, de ved jo selv, at jeg fængslede dem, som tror på dig, og lod dem piske i synagogerne.
Apostlenes Gerninger 22,20: Og da dit vidne Stefanus' blod blev udgydt, stod jeg selv ved siden af og bifaldt det og passede på hans morderes kapper.'

Han var kort og godt en gudsbespotter:

1 Timotheus 1,13 skønt jeg før var en gudsbespotter og en forfølger og et uforskammet menneske. Ikke desto mindre blev der vist mig barmhjertighed, fordi jeg var uvidende og handlede uden tro.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

Men selvom han startede som en gudsbespotter, mente han alligevel, at han »til den dag i dag« havde levet for Gud »med den bedste samvittighed«:

Apostlenes Gerninger 23,1 Paulus så fast på Rådet og sagde: "Brødre, med den bedste samvittighed har jeg til den dag i dag levet mit liv for Gud."

Kristne bortforklaringer

Bibelselskabet tager noget af brodden af Paulus' ord ved at skrive »spotter« i stedet for »gudsbespotter«

1 Timotheus 1,13 skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og fór frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde,
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Men det græske ord er "blasphemos", så det er oplagt at oversætte det til blasfemi / gudsbespottelse.

Og selvom Paulus "kun" skulle have bespottet den nye religion og ikke Gud selv, er det stadigt ufatteligt, at en mand med hans fortid kan prale af, at han har »til den dag i dag levet [s]it liv for Gud«.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Paulus