Hvaba?? Hvilken stamme fik Dibon og Aro'er af Moses? Hvaba??

Kort over Israels 12 stammer
Kort over Israels 12 stammer

Efter at jøderne havde udryddet de oprindelige folk med hjælp fra Gud og hans gedehamse, gav Moses Dibon og Aro'er til stammen Gad, gaditterne:

4 Mosebog 32,33 Så gav Moses amoritterkongen Sihons rige og Bashans konge Ogs rige til gaditterne, rubenitterne og halvdelen af Josefs søn Manasses stamme, landet med dets byer og de områder, der lå rundt om byerne i landet.
4 Mosebog 32,34 Gaditterne genopbyggede Dibon, Atarot, Aro'er,

Nej, Moses gav de to byer til stammen Ruben, rubenitterne:

Josva 13,15 Moses gav rubenitternes stamme land, slægt for slægt;
Josva 13,16 de fik området fra Aro'er på kanten af Arnondalen og byen midt i dalen, hele Højsletten til Medeba,
Josva 13,17 Heshbon og alle dens byer på Højsletten, Dibon, Bamot-Ba'al, Bet-Ba'al-Meon,

Kristne bortforklaringer

I 4 Mosebog (citeret foroven) står der, at en lang række af byer blev givet til »gaditterne, rubenitterne og halvdelen af Josefs søn Manasses stamme«, og at gaditterne genopbyggede de to byer, ikke at de ejede dem. Så måske var de to byer rubenitternes?

Men for det første er det svært at læse 4 Mosebog 32,33-42 anderledes, end at først nævnes de byer, som gaditterne fik, så rubenitternes byer og til sidst Manasses'.

For det andet nævnes Dibon i næste kapitel, og nu hedder den Dibon-Gad:

4 Mosebog 33,45 De brød op fra Ijjim og slog lejr i Dibon-Gad.

Det lyder ikke sandsynligt, at stammen Gad først skulle genopbygge byen og bagefter navngive den efter sig selv, hvis byen tilhørte rubenitterne.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 4 Mosebog, Josva