Hvaba?? Lovpriser de døde Gud? Hvaba??

Prædikeren 9,5: "de døde ved ingenting!"
Computer-nørd

Nej, De døde lovpriser ikke Gud. De påkalder ikke Gud, de ved ingenting, og deres had er gået til grunde.

Salmernes Bog 115,17 De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden;

Salmernes Bog 6,6 Ingen påkalder dig i døden, hvem takker dig i dødsriget?

Prædikeren 9,5 For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting! De får ingen løn, for deres navn er gået i glemme.
Prædikeren 9,6 Både deres kærlighed, deres had og deres misundelse er allerede gået til grunde; de får i al fremtid ikke del i noget af det, der sker under solen.

Jo, jo. De døde priser Gud og kalder ham »hellige og sanddru hersker«, de påkalder ham med høj røst, de ved, der er gået lang tid, og de er fyldt med hævntørst.

Åbenbaringen 6,9 Og da Lammet brød det femte segl, så jeg under alteret sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord og det vidnesbyrd, de holdt fast ved.
Åbenbaringen 6,10 Og de råbte med høj røst: "Hvor længe, hellige og sanddru hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden?"

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Salmernes Bog, Prædikerens Bog, Åbenbaringen, GT kontra NT