Hvaba?? Hvem indså først, at Jesus var Guds søn? Hvaba??

Matthæus 14,33 "Sandelig, du er Guds søn"
Genesaret Sø

Halvvejs inde i Matthæusevangeliet går det omsider op for Peter, at Jesus er Guds søn. Jesus bliver dybt imponeret og giver Peter Himmerigets nøgler for det kan Peter kun have fået at vide af Gud:

Matthæus 16,16 Simon Peter svarede: "Du er Kristus, den levende Guds søn."
Matthæus 16,17 Og Jesus sagde til ham: "Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.

Men tidligere — i samme evangelium — har Jesus imponeret sine disciple ude på havet (billedet til højre), og alle disciplene har erklæret, at Jesus var Guds søn.

Matthæus 14,33 Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: "Sandelig, du er Guds søn."

Kristne bortforklaringer

En bortforklaring går ud på, at Peter både kaldte Jesus for "Kristus" og "Den levende Guds søn". Alle disciplene vidste, at Jesus var Guds søn, men det var Helligånden, der havde fortalt Peter, at Jesus var Kristus.(1)

For det første er det naturligvis noget nonsens. Hvis disse titler overhovedet skal give nogen mening, hvordan kan man så være Guds søn uden at være Kristus?

For det andet var Peter ikke den første, der så, at Jesus var Kristus. Allerede i første kapitel af Johannesevangeliet bliver det udbasuneret, både at Jesus er kristus og at han er Guds søn:

Johannes 1,41 Først møder han sin bror Simon og siger til ham: "Vi har mødt Messias" - det betyder Kristus.

Johannes 1,34 Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn."

Johannes 1,49 Nathanael udbrød: "Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!"

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Nej, disse bortforklaringer er ikke nogle, jeg selv opdigter. Se denne kristne side med bortforklaringer.

Mærker: Matthæus