Hvaba?? Hvad hed Peters far? Hvaba??

Johannes 1,42: "Du er Simon, Johannes' søn; […] Peter".
Simon Peter

Simon (kaldet Peter) var søn af Jonas:

Matthæus 16,17 Og Jesus sagde til ham: "Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.

Nej. Faren hed Johannes:

Johannes 1,42 Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: "Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas" - det er det samme som Peter.

Johannes 21,15 Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: "Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?" Han svarede: "Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vogt mine lam!"
Johannes 21,16 Igen, for anden gang, sagde han til ham: "Simon, Johannes' søn, elsker du mig?" Han svarede: "Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vær hyrde for mine får!"
Johannes 21,17 Jesus sagde til ham for tredje gang: "Simon, Johannes' søn, har du mig kær?" Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: "Har du mig kær?" og han svarede ham: "Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vogt mine får!

Kristen bortforklaring #1
Den kristne bortforklaring er den sædvanlige med at folk dengang havde to navne (se links længere nede for flere eksempler). I dette tilfælde kan man ovenikøbet påpege, at Simon selv både blev kaldt Peter og Kefas.

Men for det første er Peter og Kefas henholdsvis et græsk og et aramæisk tilnavn. Derimod var det usædvanligt at have to forskellige jødiske navne.

For det andet ville denne bortforklaring virke mere overbevisende, hvis faren bare det ene af stederne hed Jonas Johannes eller Johannes Jonas.

Kristen bortforklaring #2

Man kan hævde, at Jonas "næsten" er det samme som Johannes.

Men det er ikke korrekt: Jonas kommer af det hebraiske Yônâh, der betyder due, mens Johannes kommer af Yôchânân, der er en forkortelse af Yehôchânân, der betyder Jahves yndling.

Kristen bortforklaring #3

I gamle dage var den græske tekst forfalsket, så Peters far hed det samme i begge evangelier.

Underligt nok valgte forfalskeren at forfalske de fire vers i Johannesevangeliet, i stedet for at nøjes med det ene vers i Lukasevangeliet.

Johannes 1,43 Og han førte ham til Jesus. Men der Jesus saae paa ham, sagde han: du er Simon, Jonas' Søn; du skal hedde Kephas, (det er udlagt Petrus).
(Dansk oversættelse fra 1897)

Johannes 21,15 Efter at de da havde gjort maaltid, siger Jesus til Simon Peter: Simon, Jonas' Søn, elsker du mig mere end disse? han siger til ham: ja, Herre! du veed, at jeg elsker dig. Jesus siger til ham: vogt mine Lam.
Johannes 21,16 Han siger atter anden Gang til ham: Simon, Jonas' Søn, elsker du mig? Han siger til ham: ja, Herre! du veed, at jeg elsker dig. Jesus siger til ham: vær Hyrde for mine Faar.
Johannes 21,17 Han siger for tredie Gang til ham: Simon, Jonas' Søn, elsker du mig? Peter blev bedrøvet, fordi han sagde den tredie Gang til ham: elsker du mig? og han sagde til ham: Herre! du veed, alle Ting, du veed, at jeg elsker dig. Jesus siger til ham: vogt mine Faar.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Det var en (eller rettere: fire) af de 6.000 forfalskninger.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, Forfalskninger