Hvaba?? Hvad hed Peters far? Hvaba??

Johannes 1,42: "Du er Simon, Johannes' søn; […] Peter".
Simon Peter

Simon (kaldet Peter) var søn af Jonas:

Matthæus 16,17 Og Jesus sagde til ham: "Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.

Nej. Faren hed Johannes:

Johannes 1,42 Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: "Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas" - det er det samme som Peter.

Kristen bortforklaring #1
Den kristne bortforklaring er den sædvanlige med at folk dengang havde to navne (se links længere nede for flere eksempler). I dette tilfælde kan man ovenikøbet påpege, at Simon selv både blev kaldt Peter og Kefas.

Denne bortforklaring ville selvfølgelig virke mere overbevisende, hvis faren bare det ene af stederne hed Jonas Johannes eller Johannes Jonas.

Kristen bortforklaring #2

Man kan hævde, at Jonas "næsten" er det samme som Johannes.

Men det er ikke korrekt: Jonas kommer af det hebraiske Yônâh, der betyder due, mens Johannes kommer af Yôchânân, der er en forkortelse af Yehôchânân, der betyder Jahves yndling.

Kristen bortforklaring #3

I gamle dage var den græske tekst forfalsket, så Peters far også hed Jonas i Johannesevangeliet. For eksempel:

Johannes 1,43 Og han førte ham til Jesus. Men der Jesus saae paa ham, sagde han: du er Simon, Jonas' Søn; du skal hedde Kephas, (det er udlagt Petrus).
(Dansk oversættelse fra 1897)

Det var en af de 6.000 forfalskninger.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, Forfalskninger