Hvaba?? Hvor boede Simon Peter og Andreas? Hvaba??

Bibelen i Lego, Jesus kalder de første disciple i Kapernaum.
(I Johannesevangeliet står der ikke noget om, at disciplene er fiskere før i sidste kapitel)
Lego: Jesus kalder sine disciple

Det skulle være let at svare på: I Kapernaum

Markus 1,21 Så kom de til Kapernaum. Da det blev sabbat, gik han straks ind i synagogen og underviste.
[.. .. ..] [...]
Markus 1,29 Og straks de var kommet ud af synagogen, kom de ind i Simons og Andreas' hus sammen med Jakob og Johannes.

Desværre fortæller Johannes endnu tydeligere, at de var fra Betsajda. Betsajda var »Andreas's og Peters By«:

Johannes 1,44 Men Filip var fra Bethsajda, fra Andreas's og Peters By.
(Bibel fra 1907)

Kristen bortforklaring #1
Det er pinligt, at Bibelen kan modsige sig selv om noget så elementært, som hvor den mest fremtrædende apostel, "Sankt Peter", og hans bror kom fra. Et forslag har været, at Kapernaum og Betsajda er to navne for den samme by. Et andet forslag er, at Peter og Andreas oprindeligt kommer fra Betsajda, men at de (og deres svigermor) senere er flyttet til Kapernaum.

Den slags forklaringer er naturligvis frit opfundne, og desuden er begge byer totalt ukendte udenfor evangelierne.

Kristen bortforklaring #2

I den autoriserede oversættelse fra 1992 afviger Bibelselskabet fra stort set alle andre oversættelser. I denne oversættelse er Betsajda ikke Andreas og Peter's by, men bare den samme by, som Filip kommer fra.

Johannes 1,44 Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Dermed tager man lidt af brodden af selvmodsigelsen.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes