Hvaba?? Lod Jesus sin mor bortadoptere? Hvaba??

Jesus med sin mor og den elskede discipel
Ghotan

Da Jesus hænger på korset, overgiver han sin mor til den discipel, han elskede.

Johannes 19,26 Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: "Kvinde, dér er din søn."
Johannes 19,27 Derpå sagde han til disciplen: "Dér er din mor." Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.

Disciplen skynder sig hjem med sin nye mor: »Fra den time tog disciplen hende hjem til sig«.

Men i fortsættelsen af eventyret får vi at vide, at Jesus' mor er sammen med Jesus' brødre.

Apostlenes Gerninger 1,14 De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre.

Hvorfor skulle Jesus "bortadoptere" sin mor, når hun var sammen med Jesus' fire brødre?

Kommentar #1

Ordene er en spejling af Jesus første mirakel ved brylluppet i Kana. Dengang fik Jesu mor, at vide, at hans time ikke var kommet: »Min time er endnu ikke kommet« (Johannes 2,3-4). Nu er timen kommet, og han er ikke længere sin mors søn: »Fra den time tog disciplen hende hjem«.

Ved brylluppet forvandlede han vand til vin. Få vers efter at have "bortadopteret" sin mor, bliver Jesus stukket i siden med et spyd, så der strømmer vand og blod ud.

Den slags viser, at det handler om litteratur, og ikke om en historisk begivenhed.

Kommentar #2

Hvis Jesus' disciple kom fra Galilæa, men denne discipel kunne tage sin nye mor hjem »fra den time«, kunne det antyde, at den elskede discipel var Lazarus.

Johannes 2,3: Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: "De har ikke mere vin."
Johannes 2,4: Jesus sagde til hende: "Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet."

Kommentar #3

Det er ikke kun Apostlenes Gerninger, der modsiger Johannesevangeliet. Johannes er ekspert i at modsige sig selv, for i sidste kapitel møder Jesus syv af sine disciple ved Tiberias Sø. Her møder han bl.a. den elskede discipel, men vi hører ikke noget til moren.

Det kan der naturligvis være utallige forklaringer på, men underligt er det.

Kristen bortforklaring #1

Man kunne forestille sig, at "den elskede discipel" måske var Jesus' bror Jakob. Så er der ingen selvmodsigelse.

Det ville medføre, at Jesus' ord til sin mor: »Kvinde, dér er din søn« og til disciplen: »Dér er din mor« bare er en banal konstatering af tingenes tilstand.

Dette er dog ikke en særlig udbredt forklaring. De fleste kristne vil holde fast i, at den elskede discipel var Johannes.

Kristen bortforklaring #2

Hvis man er katolik, ser man her et "bevis" på, at Jesus' fire brødre kun var halvbrødre, som Josef havde fra et tidligere ægteskab.

Derfor er "Jomfru" Maria stadig jomfru, Jesus er hendes enbårne søn, og brødrene har ikke pligt til at passe på deres pap-mor.

Men hvis brødrene føler så lidt ansvar for Maria, er det underligt, at de "i enighed holder fast i bønnen" sammen. Hvem er det, de beder til? Til Jesus? Ham, hvis Hellige Moder, som de ikke gider at tage sig af? Eller beder de til Gud? Ham, der har udvalgt den velsignede og salige jomfru, som de ikke gider at tage sig af?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Johannes, Apostlenes Gerninger