Hvaba?? Hvornår besluttede jøderne at dræbe Jesus? Hvaba??

Jødiske konspirationer
Konspirationsteori

Johannesevangeliet siger det meget tydeligt i kapitel 11: Lazarus' genopstandelse overbeviste folket, og »Fra den dag af« var de onde jøder besluttede på at slå Jesus ihjel.

Johannes 11,53 Fra den dag af var de besluttet på at slå ham ihjel.

Men det passer ikke. Allerede i kapitel 5 var jøderne opsat på at slå ham ihjel, fordi Jesus beordrede en mand til at bryde sabbatten.

Johannes 5,18 Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel; for ikke blot brød han sabbatten, men han kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig.

Der står ovenikøbet, at nu var »jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel«. Det vil sige, de var opsat i forvejen.

Og de blev ved, så Jesus måtte flygte ud af landet::

Johannes 7,1 Derefter drog Jesus omkring i Galilæa; i Judæa ville han nemlig ikke være, fordi jøderne søgte at slå ham ihjel.

Det var almindeligt kendt, at jøderne ville slå Jesus ihjel:

Johannes 7,19 Har Moses ikke givet jer loven? Og dog er der ingen af jer, der holder loven. Hvorfor vil I slå mig ihjel?"
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 7,25 Nogle fra Jerusalem sagde nu: "Er det ikke ham, de vil slå ihjel?

Johannes 8,37 Jeg ved, I er Abrahams efterkommere; men I vil have mig slået ihjel, fordi mit ord ikke når ind til jer.
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 8,40 Men nu vil I have mig slået ihjel, et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud. Sådan gjorde Abraham ikke.

Det var ikke bare snak. De prøvede faktisk at dræbe ham:

Johannes 8,59 Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen.

Johannes 10,31 Atter samlede jøderne sten op for at stene ham.

Af samme grund mente hans disciple ikke, at han burde have taget over for at opvække Lazarus:

Johannes 11,8 Disciplene sagde til ham: "Rabbi, jøderne har lige villet stene dig, og så vil du derhen igen?"

Kommentar

Johannesevangeliet indeholder så mange interne selvmodsigelser, at de næsten er nødt til at være lavet med vilje (se nederst på denne side).

Enkelte af dem ser dog snarere ud til at skyldes, at flere kapitler er byttet om. F.eks. når Jesus rejser fra Jerusalem til Judæa eller fra Jerusalem henover Galilæas Sø. Eller når Jesus siger: Rejs jer, lad os gå herfra!

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Johannes