Hvaba?? Kan vi fremskynde Dommedag? Hvaba??

Dommedag har været planlagt meget længe
Dommedag

Nej. Dag og tid er fastsat af Gud:

Apostlenes Gerninger 1,7 Han svarede: "Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt.

Apostlenes Gerninger 17,31 for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde."

Nej. Ikke engang Jesus kender dagen og timen, selvom Jesus er den samme som Gud:

Markus 13,31 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå.
Markus 13,32 Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun Faderen.

Nej. Selv englene er bundne indtil den sidste time af Dommedag.

Åbenbaringen 9,15 Og de fire engle, som holdtes rede til den time og dag og måned og år, blev løst, så de kunne dræbe en tredjedel af menneskene.

Jo, jo. Vi både kan og skal fremskynde dommedag.

2 Peter 3,12 mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne komme i brand og smelte.

Kristne bortforklaringer

Ældre Bibler har en anden oversættelse. I stedet for "haste" står der "haste til":

2 Peter 3,12 Som vente og haste til Guds dags tilkommelse, paa hvilken himlene, som blive gloende, skal forgaae, og elementerne, som brænde, smeltes?
(Dansk oversættelse fra 1814)

Tilsvarende i King James Bibel: "Hasting unto":

2 Peter 3,12 Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat?
(King James Bibel fra 1611)

På gammelt dansk betyder "haste til" (eller "haste efter") at være ivrig efter eller hige efter noget. Med denne oversættelse skal de kristne altså ikke være med til at fremskynde Dommedag, men bare glæde sig.

Jehovas Vidner bruger det samme:

2 Peter 3,12 mens I venter på Jehovas dags nærværelse og altid har den i tanke, den dag hvorved brændende himle skal opløses og stærkt ophedede elementer vil smelte!

Men den løsning er der ikke mange Bibler, der har fulgt de sidste 100 år. Man kan ikke bare tilføje præpositioner (haste til, hasting unto), når ikke de er der i den græske tekst.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Apostlenes Gerninger, 2 Peter, Åbenbaringen, Forfalskninger