Hvaba?? Hvad havde Paulus aftalt med apostlene? Hvaba??

Fire ting. Hvor svært kan det være?
Hånddukker

Ved apostelmødet i Jerusalem var der enighed om, at Moseloven var et åg og en byrde, som de nye kristne ikke kunne bære. Derfor indførte man to slags regler for to slags kristne.

De nye kristne skulle bare holde sig fra fire ting:

  1. Afguder
  2. Utugt
  3. Kvalte dyr
  4. Blod

Fire ting. Hvor svært kan det være? Og Paulus fik det ovenikøbet gentaget:

Apostl. G. 15,20 men skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder og fra utugt og fra kød af kvalte dyr og fra blod.
[.. .. ..] [. . .]
Apostl. G. 15,29 at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler I ret. Lev vel!"

Men når Paulus selv fortæller om det samme møde, har han glemt alle fire punkter. Det eneste han har lovet er, at samle ind til de fattige blandt de kristne i Jerusalem.

Galaterne 2,10 Kun skulle vi huske på deres fattige, hvad jeg netop har bestræbt mig for at gøre.

Kristne bortforklaringer

Man kan påstå, at de to kapitler — Apostlenes Gerninger 15 og Galaterbrevet 2 — beskriver to forskellige møder. På den måde vil man kunne undgå rigtigt mange problemer.

Læs evt. meget mere om Paulus' anden rejse til Jerusalem.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Galaterne, Paulus