Hvaba?? Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden Hvaba??

Der er ikke meget forplantning i Bibelen.
Kama Sutra

Da Gud har skabt mennesket i sit billede, velsigner han dem og beordrer dem til at blive »frugtbare og talrige« og til at opfylde jorden:

1 Mosebog 1,28 Og Gud velsignede dem og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!"

Men der er ikke meget gang i børnefødslerne, og efter at Kain har slået Abel ihjel, og Kain er bandlyst, fredløs og flygtning, er Adam og Eva nødt til at starte helt forfra:

1 Mosebog 4,25 Adam lå igen med sin kone, og hun fødte en søn og gav ham navnet Set. "For Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel, for ham slog Kain ihjel," sagde hun.

Bibelen påpeger, at »Adam lå igen med sin kone«! Det var åbenbart ikke noget, han gjorde hver onsdag aften, og Eva siger: »Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel«, så åbenbart har de ikke andre børn end Set.

Og hvor gammel var Adam så, da han fik den søn, der skulle føre hele menneskeheden videre?

1 Mosebog 5,3 Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, der lignede ham og var et billede af ham. Ham kaldte han Set.

Adam var 130 år! Tænk, hvis vi andre fulgte Bibelens eksempel og ventede lige så længe med at formere os.

På den måde tog det selvfølgelig lang tid med at opformere menneskeracen, og da omsider »menneskene begyndte at blive talrige på jorden« (1 Mosebog 6,1), blev Gud gal i skralden og druknede hele menneskeheden undtagen Noas nærmeste familie (og undtagen teltboere og citerspillere og kæmperne).

Efter Syndfloden velsigner Gud Noa og hans sønner, ligesom han velsignede de første mennesker for 1.656 år siden, og han giver dem præcis den samme ordre:

1 Mosebog 9,1 Gud velsignede Noa og hans sønner og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, og opfyld jorden.

Og hvor gammel var Noa så?

1 Mosebog 5,32 Da Noa var 500 år, fik han Sem, Kam og Jafet.

Noa var 500 år, da han fik sine første børn. Han er simpelthen suveræn rekordholder i sen førstefødsel, men efter at Gud havde druknet resten af menneskeheden, var det Noa og hans efterkommere, der blev udvalgt af Gud til opgaven med at "blive frugtbare og talrige" og at "opfylde jorden".

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog