Hvaba?? Er Moseloven et åg og en byrde? Hvaba??

Er Moseloven et åg?
Treenigheden

Paulus kaldte Moseloven for lovens forbandelse og Dødens Tjeneste, og Peter var enig. Kristne skal ikke følge Moseloven, for den er et åg på disciplenes nakke:

Apostlenes Gerninger 15,10 Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vore fædre eller vi har magtet at bære?

Helligånden var enig med alle disciplene i, at Moseloven var en byrde, og at de nye kristne kun behøvede at følge fire enkle regler.

Apostlenes Gerninger 15,28 For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige,
Apostlenes Gerninger 15,29 at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler I ret. Lev vel!"

Derfor er der to slags regler for to slags kristne, for hverken Jesus' disciple eller deres "fædre" har magtet at bære dette åg.

Men disciplenes fædre — dvs. jøderne — anser ikke loven for "et åg" og "en byrde". Bibelens længste kapitel handler om, hvor højt de elsker Guds ord, veje, bud, love, forordninger, formaninger og befalinger.

Salme 119,1 Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen, og som vandrer efter Herrens lov.
Salme 119,2 Lykkelig den, der overholder hans formaninger og søger ham af hele sit hjerte.
Salme 119,3 Han gør ikke uret, men vandrer ad hans veje.
Salme 119,4 Du har givet dine forordninger, de skal nøje overholdes.
Salme 119,5 Gid min færden må være sikker, så jeg holder dine love.
Salme 119,6 Da bliver jeg ikke til skamme, når jeg har alle dine befalinger for øje.
Salme 119,7 Jeg takker dig af et oprigtigt hjerte, fordi jeg må lære dine retfærdige bud.
Salme 119,8 Jeg holder dine love, svigt mig ikke!
Salme 119,9 Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord!
Salme 119,10 Af hele mit hjerte søger jeg dig, led mig ikke vild fra dine befalinger.
Salme 119,11 Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig.
Salme 119,12 Lovet være du, Herre, lær mig dine lovbud!
Salme 119,13 Med mine læber opregner jeg alle de bud, du har givet.
Salme 119,14 Jeg glæder mig over at følge dine formaninger som over alverdens rigdom.
Salme 119,15 Jeg grunder over dine forordninger og har dine veje for øje.
Salme 119,16 Jeg opmuntres ved dine love og glemmer ikke dine ord.
Salme 119,17 Gør vel imod din tjener, så jeg må leve, da vil jeg følge dine ord.
Salme 119,18 Luk mine øjne op, så jeg kan iagttage underne i din lov.
Salme 119,19 Jeg er en fremmed på jorden, skjul ikke dine befalinger for mig!
Salme 119,20 Altid hentæres min sjæl af længsel efter dine bud.
Salme 119,21 Du truer de overmodige; forbandede er de, der forvilder sig fra dine befalinger.
Salme 119,22 Tag hån og foragt bort fra mig, for jeg overholder dine formaninger.
Salme 119,23 Selv når stormænd sidder og taler om mig, grunder din tjener over dine love.
Salme 119,24 Ja, dine formaninger er min opmuntring, de er mine rådgivere.
Salme 119,25 Min sjæl klæber til støvet, hold mig i live efter dit ord!
Salme 119,26 Jeg har fortalt dig om min færd, og du svarede mig. Lær mig dine love,
Salme 119,27 giv mig indsigt i dine forordningers vej, så jeg kan grunde over dine undere.
Salme 119,28 Min sjæl er plaget af bekymring, rejs mig efter dit ord!
Salme 119,29 Hold falskheds vej borte fra mig, og giv mig i nåde din lov!
Salme 119,30 Jeg vælger sandhedens vej, jeg har dine bud for øje.
Salme 119,31 Jeg holder fast ved dine formaninger, Herre, gør mig ikke til skamme!
Salme 119,32 Ad den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri.
Salme 119,33 Herre, vis mig dine loves vej, så vil jeg følge den helt og fuldt.
Salme 119,34 Giv mig indsigt, så jeg overholder din lov og holder den af hele mit hjerte.
Salme 119,35 Før mig ad den sti, du befaler, for den holder jeg af.
Salme 119,36 Vend mit hjerte til dine formaninger og ikke til vinding!
Salme 119,37 Vend mine øjne bort fra løgn, hold mig i live på dine veje!
Salme 119,38 Bekræft dit ord for din tjener, så jeg må frygte dig.
Salme 119,39 Hold den hån, jeg frygter, borte fra mig, for dine bud er gode.
Salme 119,40 Jeg længes efter dine forordninger, hold mig i live i din retfærdighed!
Salme 119,41 Lad din godhed nå mig, Herre, og din frelse, efter dit eget ord,
Salme 119,42 så jeg har svar til den, der spotter mig, for jeg stoler på dit ord.
Salme 119,43 Riv ikke sandhedens ord ud af min mund, for jeg sætter mit håb til dine bud.
Salme 119,44 Jeg vil holde din lov til stadighed, evigt og altid.
Salme 119,45 Jeg kan vandre i åbent land, for jeg søger dine forordninger.
Salme 119,46 Jeg vil tale om dine formaninger til konger uden at blive til skamme.
Salme 119,47 Jeg opmuntres ved dine befalinger, som jeg elsker.
Salme 119,48 Jeg løfter mine hænder mod dine befalinger, som jeg elsker, og jeg grunder over dine love.
Salme 119,49 Husk det ord til din tjener, som du har givet mig at håbe på.
Salme 119,50 Det trøster mig i min elendighed, for dit ord holder mig i live.
Salme 119,51 De overmodige spotter mig uden ophør, men jeg viger ikke fra din lov.
Salme 119,52 Jeg husker på dine bud fra gamle dage, og så finder jeg trøst, Herre.
Salme 119,53 Jeg er grebet af en glødende vrede over de ugudelige, der svigter din lov.
Salme 119,54 Dine lovbud er blevet mine sange i det hus, hvor jeg bor som fremmed.
Salme 119,55 Om natten husker jeg på dit navn, Herre, og jeg vil holde din lov;
Salme 119,56 sådan har jeg det, for jeg overholder dine forordninger.
Salme 119,57 Herren er min lod, jeg lover at følge dine ord.
Salme 119,58 Jeg trygler dig af hele mit hjerte: Vær mig nådig efter dit ord!
Salme 119,59 Jeg har gennemtænkt mine veje, og jeg vil rette mine skridt efter dine formaninger.
Salme 119,60 Uden tøven iler jeg for at holde dine befalinger.
Salme 119,61 Ugudeliges bånd snærer mig, men jeg glemmer ikke din lov.
Salme 119,62 Ved midnat står jeg op og takker dig for dine retfærdige bud.
Salme 119,63 Jeg er ven med alle, der frygter dig, og som holder dine forordninger.
Salme 119,64 Herre, din godhed fylder jorden, lær mig dine love!
Salme 119,65 Du har handlet godt mod din tjener efter dit ord, Herre.
Salme 119,66 Giv mig dømmekraft og kundskab, for jeg stoler på dine befalinger.
Salme 119,67 Før jeg blev ydmyget, for jeg vild, men nu følger jeg dit ord.
Salme 119,68 Du er god, og du handler godt, lær mig dine love!
Salme 119,69 De overmodige sværter mig med løgn, men af hele mit hjerte overholder jeg dine forordninger.
Salme 119,70 Deres hjerte er sløvt af fedt, men jeg glædes ved din lov.
Salme 119,71 Det var en lykke for mig, at jeg blev ydmyget, så jeg kunne lære dine love.
Salme 119,72 Den lov, du har givet, er bedre for mig end tusind stykker guld og sølv.
Salme 119,73 Dine hænder skabte og formede mig, giv mig indsigt, så jeg kan lære dine befalinger.
Salme 119,74 De, der frygter dig, ser mig og glæder sig, for jeg sætter mit håb til dit ord.
Salme 119,75 Herre, jeg ved, at dine bud er retfærdige, i din trofasthed ydmygede du mig.
Salme 119,76 Lad din godhed være min trøst efter dit ord til din tjener.
Salme 119,77 Lad din barmhjertighed nå mig, så jeg må leve, for din lov er min opmuntring.
Salme 119,78 De overmodige skal beskæmmes, for med urette krænker de mig, men jeg grunder over dine forordninger.
Salme 119,79 Lad dem, der frygter dig, vende sig til mig, dem der kender dine formaninger.
Salme 119,80 Gid jeg helhjertet må følge dine love, for at jeg ikke skal beskæmmes.
Salme 119,81 Jeg går til af længsel efter din frelse, jeg sætter mit håb til dit ord.
Salme 119,82 Mine øjne stirrer sig trætte efter dit ord, hvornår vil du dog trøste mig?
Salme 119,83 Jeg er som en lædersæk, der er hængt til rygning, men dine love glemmer jeg ikke.
Salme 119,84 Hvor mange er din tjeners dage? Hvornår fælder du dom over dem, der forfølger mig?
Salme 119,85 De overmodige, som ikke lever efter din lov, har gravet faldgruber for mig.
Salme 119,86 Alle dine befalinger er pålidelige, hjælp mig, de forfølger mig med urette.
Salme 119,87 De har næsten gjort det af med mig på jorden, men jeg svigter ikke dine forordninger.
Salme 119,88 Hold mig i live i din godhed, så skal jeg overholde de formaninger, du har givet.
Salme 119,89 I evighed, Herre, står dit ord fast i himlen,
Salme 119,90 din trofasthed varer i slægt efter slægt. Du grundfæstede jorden, så den stod fast.
Salme 119,91 Dine bud består endnu i dag, for alle ting må tjene dig.
Salme 119,92 Havde din lov ikke været min opmuntring, var jeg gået til grunde i min elendighed.
Salme 119,93 Jeg vil aldrig glemme dine forordninger, for ved dem holder du mig i live.
Salme 119,94 Dig hører jeg til, frels mig, for jeg søger dine forordninger.
Salme 119,95 De ugudelige lurer på at tilintetgøre mig, men jeg giver agt på dine formaninger.
Salme 119,96 Jeg ser en grænse for alt, der er fuldendt, men din befaling rækker uendelig vidt.
Salme 119,97 Hvor jeg elsker din lov, hele dagen er den i mine tanker.
Salme 119,98 Dine befalinger gør mig visere end mine fjender, for de er til stadighed hos mig.
Salme 119,99 Jeg har mere indsigt end alle mine lærere, for jeg har dine formaninger i tankerne.
Salme 119,100 Jeg har mere forstand end de gamle, for jeg overholder dine forordninger.
Salme 119,101 Jeg holder mine fødder fra alle onde veje, så jeg kan følge dine ord.
Salme 119,102 Jeg viger ikke fra dine bud, for du har selv lært mig dem.
Salme 119,103 Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.
Salme 119,104 Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje.
Salme 119,105 Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.
Salme 119,106 Jeg har svoret, og det står jeg ved, at jeg vil holde dine retfærdige bud.
Salme 119,107 Jeg er blevet dybt ydmyget, Herre, hold mig i live efter dit ord.
Salme 119,108 Herre, tag imod frivilligofrene fra min mund, og lær mig dine bud.
Salme 119,109 Jeg sætter altid livet på spil, men din lov glemmer jeg ikke.
Salme 119,110 De ugudelige lægger fælder for mig, men jeg forvilder mig ikke fra dine forordninger.
Salme 119,111 Jeg har gjort dine formaninger til min evige ejendom, for de er mit hjertes fryd.
Salme 119,112 Jeg har vendt mit hjerte til at følge dine love fuldt og helt, i evighed.
Salme 119,113 Jeg hader de vankelmodige, men jeg elsker din lov.
Salme 119,114 Du er mit skjul og mit skjold, jeg sætter mit håb til dit ord.
Salme 119,115 Vig fra mig, I onde, jeg vil overholde min Guds befalinger.
Salme 119,116 Styrk mig efter dit ord, så jeg må leve, gør ikke mit håb til skamme.
Salme 119,117 Støt mig, så jeg bliver reddet, så vil jeg altid se hen til dine love.
Salme 119,118 Du forkaster alle, der forvilder sig fra dine love, deres svig fører til falskhed.
Salme 119,119 Du lader alle jordens ugudelige ende som slagger, derfor elsker jeg dine formaninger.
Salme 119,120 Jeg gyser af rædsel for dig, og jeg frygter for dine domme.
Salme 119,121 Jeg øver ret og retfærdighed, overlad mig ikke til mine undertrykkere!
Salme 119,122 Stå inde for din tjeners lykke, lad ikke de overmodige undertrykke mig!
Salme 119,123 Mine øjne stirrer sig trætte efter din frelse og efter dit retfærdige ord.
Salme 119,124 Vis godhed mod din tjener, og lær mig dine love!
Salme 119,125 Jeg er din tjener, giv mig indsigt, så jeg kan lære dine formaninger at kende.
Salme 119,126 Det er tid at gribe ind, Herre, de har brudt din lov.
Salme 119,127 Derfor elsker jeg dine befalinger mere end det reneste guld.
Salme 119,128 Derfor følger jeg nøje alle dine forordninger, jeg hader alle falskheds veje.
Salme 119,129 Dine love er underfulde, derfor overholder jeg dem.
Salme 119,130 Dine ord giver lys, når de åbner sig, og giver de uerfarne forstand.
Salme 119,131 Tørstende åbner jeg munden, for jeg higer efter dine befalinger.
Salme 119,132 Vend dig til mig, og vær mig nådig, det er deres ret, som elsker dit navn.
Salme 119,133 Styr mine skridt ved dit ord, lad ingen uret få magten over mig!
Salme 119,134 Fri mig fra menneskers undertrykkelse, så vil jeg holde dine forordninger.
Salme 119,135 Lad dit ansigt lyse over din tjener, og lær mig dine lovbud!
Salme 119,136 Tårer strømmer fra mine øjne, fordi de ikke holder din lov.
Salme 119,137 Du er retfærdig, Herre, og dine bud er retskafne.
Salme 119,138 Du har givet dine formaninger i retfærdighed og i stor trofasthed.
Salme 119,139 Min lidenskab fortærer mig, fordi mine fjender har glemt dine ord.
Salme 119,140 Dit ord er gennemlutret, og din tjener elsker det.
Salme 119,141 Jeg er ringe og foragtet, men dine forordninger har jeg ikke glemt.
Salme 119,142 Din retfærdighed er retfærdig i evighed, og din lov er sandhed.
Salme 119,143 Trængsel og nød har ramt mig, men dine befalinger er min opmuntring.
Salme 119,144 Dine formaninger er retfærdige i evighed, giv mig indsigt, så jeg kan leve!
Salme 119,145 Jeg råber af hele mit hjerte, svar mig, Herre, jeg vil overholde dine love.
Salme 119,146 Jeg råber til dig, frels mig, så vil jeg overholde dine formaninger.
Salme 119,147 Tidligt om morgenen råber jeg om hjælp, jeg sætter mit håb til dit ord.
Salme 119,148 Mine øjne er vågne i nattetimerne, og jeg grunder over dit ord.
Salme 119,149 Hør mit råb i din godhed, Herre, hold mig i live ved dine bud!
Salme 119,150 De, der jager efter skændsel, er nær, de er langt borte fra din lov.
Salme 119,151 Du er nær, Herre, og alle dine befalinger er sandhed.
Salme 119,152 For længst ved jeg fra dine formaninger, at du har grundfæstet dem for evigt.
Salme 119,153 Se min nød, og red mig, for jeg har ikke glemt din lov.
Salme 119,154 Før min sag, og udfri mig, hold mig i live ved dit ord.
Salme 119,155 Frelsen er langt borte fra de ugudelige, for de søger ikke dine love.
Salme 119,156 Herre, din barmhjertighed er stor, hold mig i live efter dine bud!
Salme 119,157 Mine forfølgere og modstandere er mange, men jeg viger ikke fra dine formaninger.
Salme 119,158 Jeg ser de troløse og væmmes, for de følger ikke dit ord.
Salme 119,159 Se, hvor jeg elsker dine forordninger, Herre, hold mig i live i din godhed!
Salme 119,160 Summen af dine ord er sandhed, og alle dine retfærdige bud gælder i evighed.
Salme 119,161 Stormænd forfølger mig uden grund, men mit hjerte skælver for dine ord.
Salme 119,162 Jeg fryder mig over dit ord som en, der får et vældigt bytte.
Salme 119,163 Jeg hader og afskyr løgn, men jeg elsker din lov.
Salme 119,164 Syv gange daglig priser jeg dig for dine retfærdige bud.
Salme 119,165 Stor er lykken for dem, der elsker din lov, intet får dem til at snuble.
Salme 119,166 Jeg håber på din frelse, Herre, og jeg følger dine befalinger.
Salme 119,167 Jeg overholder dine formaninger og elsker dem højt.
Salme 119,168 Jeg overholder dine forordninger og formaninger, for alle mine veje har du for øje.
Salme 119,169 Gid mit klageråb må nå dig, Herre, giv mig indsigt efter dit ord!
Salme 119,170 Gid min tryglen må komme til dig, red mig efter dit ord!
Salme 119,171 Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.
Salme 119,172 Min tunge skal lovsynge dit ord, for alle dine befalinger er retfærdige.
Salme 119,173 Gid din hånd må komme mig til hjælp, for jeg har valgt dine forordninger.
Salme 119,174 Jeg længes efter din frelse, Herre, og din lov er min opmuntring.
Salme 119,175 Gid jeg må leve og lovprise dig, gid dine bud må være mig til hjælp!
Salme 119,176 Flakker jeg om som et vildfarent får, led da efter din tjener, for jeg glemmer ikke dine befalinger.

Kom igen, Peter!

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Salmernes Bog, Apostlenes Gerninger