Hvaba?? Verdens klogeste vantro Hvaba??

Verdens klogeste mand dyrkede fremmede guder.
Spaghettimonster

Gud gjorde kong Salomon til den klogeste mand i hele verdenshistorien og til evig tid:

1 Kongebog 3,12 så vil jeg gøre, som du bad. Nu giver jeg dig så stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været og heller ikke siden skal komme nogen som dig.

1 Kongebog 5,9 Gud gav Salomo visdom og omfattende indsigt og så vidtspændende erfaring som sandet ved havets bred,
1 Kongebog 5,10 så Salomos visdom overgik al østens visdom og al Egyptens visdom.
1 Kongebog 5,11 Han var visere end noget andet menneske, ja, mere end ezraitten Etan og Makols sønner Heman, Kalkol og Darda, og hans ry nåede ud til alle omboende folk.

1 Kongebog 10,23 Ja, kong Salomo overgik alle jordens konger i rigdom og i visdom.
1 Kongebog 10,24 Fra hele verden søgte man til Salomo for at høre hans visdom, som Gud havde givet ham i hjertet.

Derefter fik Salomon hundredvis af udenlandske koner — i modstrid med Kongeloven — og disse fremmede koner fik Salomon til at svigte Gud og i stedet dyrke alle de falske guder.

1 Kongebog 11,2 om de folk havde Herren sagt til israelitterne: "I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres guder." Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem.
1 Kongebog 11,3 Han havde syv hundrede hustruer med fyrstelig rang og tre hundrede medhustruer, og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje.
1 Kongebog 11,4 Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været.
1 Kongebog 11,5 Salomo fulgte Astarte, sidoniernes gud, og Milkom, ammonitternes ækle gud.
1 Kongebog 11,6 Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fuldt og helt med Herren, som hans far David havde været.
1 Kongebog 11,7 Dengang byggede Salomo på bjerget øst for Jerusalem en offerhøj for Kemosh, Moabs ækle gud, og for Milkom, ammonitternes ækle gud,
1 Kongebog 11,8 og sådan gjorde han for alle sine udenlandske hustruer, og de tændte offerild og bragte slagtofre til deres guder.
1 Kongebog 11,9 Men Herren blev vred på Salomo, fordi han havde vendt sit hjerte fra Herren, Israels Gud, som to gange havde vist sig for ham

Salomon giftede sig med ikke mindre end 1.000 fremmede kvinder. Han dyrkede Astarte, Milkom og Kemosh, han gjorde »hvad der var ondt i Herrens øjne«, og han tændte offerild og bragte ofre til alle mulige falske guder. Til sidst blev Gud »vred på Salomo, fordi han havde vendt sit hjerte fra Herren«.

Moralen er, at verdens klogeste mand fravalgte Gud og foretrak de fremmede guder.

Venstre Højre

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Kongebog