Hvaba?? Er Jesus en forbandelse? Hvaba??

Josva 10,26: "Derefter slog Josva kongerne ihjel og hængte dem på fem træer, og dér hang de til aften".
Josva

Paulus skriver, at Jesus er forbandet.

Galaterne 3,13 Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld - der står jo skrevet: "Forbandet er enhver, der hænger på et træ" -

Hvis vi kigger i Bibelselskabets krydsreferencer, kommer vi til denne del af Moseloven:

5 Mosebog 21,22 Hvis en mand findes skyldig til døden og bliver henrettet, og du hænger ham på et træ,
5 Mosebog 21,23 må liget ikke hænge på træet natten over, men du skal begrave det samme dag; for den, der er hængt på et træ, er en Guds forbandelse, og du må ikke gøre det land urent, som Herren din Gud vil give dig i eje.

Denne lov ser vi anvendt i forbindelse med Jerusalems erobring, hvor de overvundne konger bliver slået ihjel og hængt på et træ, men taget ned igen ved solnedgang (billedet til højre).

Josva 8,29 Ajs konge hængte de på et træ og lod ham hænge til aften. Da solen gik ned, gav Josva sine folk befaling om at tage liget ned fra træet og kaste det hen ved indgangen til byporten. Så kastede de en stor stendynge op over ham, og den ligger der den dag i dag.

Josva 10,26 Derefter slog Josva kongerne ihjel og hængte dem på fem træer, og dér hang de til aften
Josva 10,27 Da solen gik ned, gav Josva sine folk befaling om at tage dem ned fra træerne og kaste dem ind i den hule, hvor de havde skjult sig. For indgangen til hulen lagde de nogle store sten, som ligger der den dag i dag.

Men intet af dette skete for Jesus.

  1. Loven handler om forbrydere, der først bliver henrettet og bagefter bliver hængt på et træ: »og bliver henrettet, og du hænger ham på et træ«.

  2. Jesus blev som bekendt hængt på et kors, og ikke på et træ.

  3. Jesus kom ikke til at »hænge på træet natten over«. Evangelierne er ganske vist uenige om, hvad tid på dagen Jesus blev korsfæstet, men de er enige om, at Josef fra Arimatæa tog Jesu legeme ned ved solnedgang:

Matthæus 27,57 Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 27,59 Så tog Josef Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog, Josva, Matthæus, Galaterne, GT kontra NT, Paulus