Hvaba?? Er uvidenhed en undskyldning? Hvaba??

1 Timotheus 2,14: "og det var ikke Adam, der blev forledt […]"
Aldegrever, Syndefaldet

Vi lærte i går, at kvinder skal "underordne sig" manden, fordi Adam blev skabt før Eva.

Men forfatteren har gemt det bedste argument til sidst:

1 Timotheus 2,11 En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt;
1 Timotheus 2,12 men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed.
1 Timotheus 2,13 For Adam blev skabt først, derefter Eva,
1 Timotheus 2,14 og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet.

Der har vi den virkelige grund: Alle kvinder skal underkaste sig, fordi Eva engang tog en bid af et æble.

Men hvordan kunne Eva vide, at det var forkert, før hun havde spist af Kundskabens Træ?.

Tidligere i samme epistel har forfatteren fortalt, hvordan han selv er blevet tilgivet for sine egne forbrydelser, netop fordi han ikke vidste bedre.

1 Timotheus 1,13 skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og fór frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde,

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Timotheus, Paulus, Arvesynden