Hvaba?? Skulle Paulus opleve Dommedag? Hvaba??

"[…] når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder […]"
trut truttelut

Ja. Paulus havde Guds ord for, at han (Paulus) i sin levetid ville høre Gabriel blæse i hornet:

1 Thessaloniker 4,15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.
1 Thessaloniker 4,16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.
1 Thessaloniker 4,17 Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.

Men som bekendt blev Dommedag udsat. Paulus blev arresteret og ført til Rom.

Ene og forladt måtte Paulus skrive sit afskedsbrev:

2 Timotheus 4,6 Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op.
2 Timotheus 4,7 Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen.
2 Timotheus 4,8 Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig - og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Thessalonikerne, 2 Timotheus, Paulus