Hvaba?? Gjorde Jesus ét eller mange tegn? Hvaba??

Jonastegnet: Jesus genopstår, og Jonas udspys.
Jesus og Jonas

Vi har før været inde på, at Jesus lovede jøderne et eneste tegn, men at han aldrig gav det:

Matthæus 12,39 Men han svarede dem: "En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn.
Matthæus 12,40 For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.

Matthæus 16,4 En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonastegnet." Og han forlod dem og gik sin vej.

I Johannesevangeliet er Jesus meget mere generøs med tegnene, der nærmest står i kø. Først laver Jesus vand til vin ved brylluppet i Kana »som begyndelsen på sine tegn« (Johannes 2,11). I Jerusalem »kom mange til tro på hans navn ved at se de tegn, han gjorde« (2,23). En af de overbeviste var Nikodemus fra jødernes råd: »ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham« (3,2). Efter denne perlerække af tegn helbreder han en ung mand for at give folket et tegn: »Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke« (4,48). Dette kalder forfatteren for hans andet tegn: »Dette sit andet tegn gjorde Jesus« (4,54).

Jesus' mange tegn overbeviste befolkningen: »En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde« (6,2), »Da folk havde set det tegn, han havde gjort […]« (6,14). Han havde hurtigt gjort rigeligt tegn til at vise, han var Kristus: »Når Kristus kommer, vil han så gøre flere tegn, end denne mand har gjort?« (7,31). Tegnene overbeviste også nogle af farisæerne: »Hvordan kan et syndigt menneske gøre den slags tegn?« (9,16), og de mange tegn var et problem for farisæerne: »Hvad gør vi? Den mand gør mange tegn« (11,47). Genopvækkelsen af Lazarus var endnu et tegn til folket: »skaren var gået ham i møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette tegn« (12,18), men alligevel troede de onde jøder ikke på hans mange tegn: »Skønt han havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, troede de ikke på ham« (12,37).

Og hvis ikke dette er tegn nok, så forsikrer Johannes os, at Jesus gjorde mange andre tegn, som Johannes bare ikke kunne overkomme at fortælle om:

Johannes 20,30 Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog.

Så hvor mange tegn gjorde Jesus? Nul tegn, 1 tegn eller utallige tegn? Og fik jøderne nogensinde et tegn?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes