Hvaba?? Josef og Potifars Kone Hvaba??

Josef afviser Potifars kone.
Potifars kone

Vi har før set, hvordan Josef blev købt og solgt to gange. I begge versioner bliver han solgt til Faraos hofmand, Potifar, »chefen for livvagten«.

1 Mosebog 37,36 Midjanitterne solgte ham i Egypten til Faraos hofmand Potifar, chefen for livvagten.

1 Mosebog 39,1 Da Josef var blevet bragt ned til Egypten, blev han af ismaelitterne, der havde bragt ham med derned, solgt til Faraos hofmand, egypteren Potifar, chefen for livvagten.

Men som bekendt flammede Potifars vrede op, da hans kone anklagede Josef for at have forsøgt at voldtage hende (billedet til højre).

Josef røg i fængslet, »det sted, hvor kongens fanger sad indespærret«. Heldigvis blev "arrestforvareren" glad for ham, og meget hurtigt overtog Josef ansvaret for alle fangerne, »så det var ham, der gjorde alt, hvad der skulle gøres«.

1 Mosebog 39,20 han satte Josef i fængsel, det sted, hvor kongens fanger sad indespærret, og så sad han der i fængslet.
1 Mosebog 39,21 Men Herren var med Josef og viste ham godhed og lod ham finde yndest i arrestforvarerens øjne.
1 Mosebog 39,22 Arrestforvareren gav Josef ansvaret for alle fangerne i fængslet, så det var ham, der gjorde alt, hvad der skulle gøres.
1 Mosebog 39,23 Arrestforvareren tog sig ikke af noget af det, Josef havde fået ansvaret for; det var, fordi Herren var med Josef, og det, han gjorde, lod Herren lykkes.

Lyder det sandsynligt, at et fange overtager det fulde ansvar for alle kongens fanger i fængslet? Næppe, især ikke en slave, der er havnet i fængsel for at have misbrugt sin herres tillid.

Og mærkeligere bliver det, da Farao bliver vred på to af sine folk.

1 Mosebog 40,2 Farao blev vred på sine to hofmænd, hofmundskænken og hofbageren,
1 Mosebog 40,3 og satte dem i forvaring hos chefen for livvagten, i det fængsel, hvor Josef sad indespærret.
1 Mosebog 40,4 Chefen for livvagten satte Josef til at betjene dem. Da de havde siddet i forvaring et stykke tid,
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 40,6 Da Josef kom ind til dem om morgenen, så han, at de var bekymrede.

Det viser sig, at det fængsel, Josef er indespærret i, befinder sig »hos chefen for livvagten« (40,3) — altså hjemme hos Potifar. Det vil sige, at Josef har fået det fulde ansvar for at drive fængslet, hjemme hos den mand, der har smidt ham i fængsel for voldtægtsforsøg.

Her kunne man måske indvende, at arrestforvareren var uvidende om, at hvad Josef havde gjort mod "chefen for livvagten"s kone, men den holder ikke, for Potifars kone havde råbt og skreget sin anklage til husets folk (1 Mosebog 39,14).

1 Mosebog 39,14: råbte hun på husets folk og sagde til dem: "Se, han er kommet med en hebræer, som går og gør tilnærmelser til os. Han kom ind til mig og ville ligge hos mig, men så råbte og skreg jeg.

Så kunne man indvende, at arrestforvareren måske var den eneste i Potifars hus, der ikke havde hørt råbene og skrigene (og tjenestefolkenes sladder), men faktisk er det ligegyldigt, hvor naiv, dum og døv han har været, for i mellemtiden er han nemlig forsvundet fra historien. Nu er det "chefen for livvagten", Potifar selv, der sætter Josef til at betjene de to nye fanger (40,4), og tilsyneladende kan Josef vade ind og ud af cellerne (40,6).

 

I det hele taget virker hele episoden med Potifars kone ret påklistret. Der bliver ikke refereret til episoden igen, der er ingen retssag og ingen straf, Israels retfærdige søn bliver aldrig renset for anklagen, de ondsindede goyim bliver ikke straffet, og den løgnagtige kone bliver aldrig afsløret.

Og nu hvor vi snakker "Kone", er der en anden pudsig ting: De to vers, vi så på øverst på denne side, omtaler Potifar som "hofmand". Hvis vi kigger på de samme vers i den græske teksttradition Septuaginta, er ordet "eunuchos". I engelsk oversættelse hedder Potifar: »Petephres, the eunuch of Pharao, captain of the guard« (1 Mosebog 37,36, 1 Mosebog 39,1).

1 Mosebog 37,36: {037:35} And the Madianites sold Joseph into Egypt; to Petephres, the eunuch of Pharao, captain of the guard.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)
1 Mosebog 39,1: And Joseph was brought down to Egypt; and Petephres the eunuch of Pharao, the captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ismaelites, who brought him down thither.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Hvorfor har en eunuk overhovedet en kone?

Kristne bortforklaringer

Med hensyn til at en eunuk har en kone, er der naturligvis ingen lov, der forbyder dette. Man kan jo også godt eje en bil, selvom man ikke har kørekort.

Desuden kan Potifar havde giftet sig, inden han blev kastreret, og dette kunne samtidigt forklare, hvorfor Fru Potifar lagde an på Josef.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Septuaginta