Hvaba?? Hvem skaffede æslerne til Jesus? Hvaba??

Den eneste mulige forklaring: Tre æsler.
tre æsler

Palmesøndag beder Jesus sine disciple hente et eller to æsler, så han kan ride ind i Jerusalem og opfylde en profeti.

Matthæus 21,2 og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 21,6 Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem.
Matthæus 21,7 De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå.

I Johannesevangeliet er Jesus derimod en barsk fyr, der selv klarer ærterne. Det er ham selv, der overgiver sig til romerne, og ham selv, der bærer sit kors til Golgata, og han skal nok selv "få fat" i et æsel:

Johannes 12,14 Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet:
Johannes 12,15 Frygt ikke, Zions datter! Se, din konge kommer, ridende på et æsels føl.
Johannes 12,16 Det forstod hans disciple ikke straks; men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham.

De disciple fra Matthæusevangeliet, der vendte tilbage med to æsler, må have undret sig, over hvad Jesus skulle med alle de mange æsler.

Og som skrevet står: »Det forstod hans disciple ikke straks«.

Konklusion: Jesus red ialt på tre æsler.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes