Hvaba?? Kendte Paulus menigheden i Efesos? Hvaba??

Paulus til bålfest med vennerne i Efesoss (Apostlenes Gerninger 19,17-20).
Paulus i Efesos

Paulus skriver til menigheden i Efesos, at han har hørt om deres store tro:

Efeserne 1,1 Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje. Til de hellige, som bor i Efesos, de troende i Kristus Jesus.
[.. .. ..] [.. .. ..]
Efeserne 1,15 Derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige,

. . . og han håber også, de har hørt om ham:

Efeserne 3,2 - så sandt I har hørt om det hverv, Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer:

Det er åbenbart det rene von Hörensagen.

Men ifølge Apostlenes Gerninger rejste Paulus konstant ind og ud af Efesos. Den sidste gang han forlod dem, bundet af Helligånden, havde opholdet varet i tre år.

Apostl. G. 20,31 Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer.

Man skulle altså tro, de kendte hinanden særdeles godt. Og hvis Paulus i tre år, »uophørligt, nat og dag« har »vejledt hver enkelt under tårer«, hvorfor er brevet så så upersonligt uden en eneste personlig hilsen? Til sammenligning er sidste kapitel af Romerbrevet én lang opremsning af hilsner til medlemmerne i Rom.

Kristne bortforklaringer

Man kunne tro, at brevet måske er skrevet inden Paulus' første besøg til Efesos. Der er jo ikke dato på Paulus' epistler (hvilket i øvrigt også er ret mistænkeligt), og der står ikke noget i Apostlenes Gerninger om, at Paulus sendte epistler (hvilket også er ret mistænkeligt).

Men brevet til Efeserne er et af de såkaldte "fængselsbreve", som Paulus formodes at have skrevet mod enden af sin karriere, da han var arresteret og fængslet i Rom (Efeserne 6,20).

Efeserne 6,20: det som jeg i lænker er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Efeserne, Paulus