Hvaba?? Er alt, hvad Gud har skabt, godt? Hvaba??

"For alt, hvad Gud har skabt, er godt […]"
Skabelsen

Ja, ja. Alt er godt, når Gud har skabt det.

1 Timotheus 4,4 For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak;

Tuberkulose, covid-19, pest og kolera er godt. Tag imod det med tak.

Nej. Gud er ikke bange for at indrømme, at han også har skabt al ondskab.

Esajas 45,7 Jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt dette.

2 Mosebog 4,11 Da sagde Herren til ham: "Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren?

Klagesangene 3,38 Udgår ulykke og lykke ikke af den Højestes mund?

Hvem skulle ellers stå bag al ondskab og ulykke? Satan optræder jo næsten ikke i Det Gamle Testamente.

Kristne bortforklaringer

Guds indrømmelse er censureret i alle danske oversættelser.

Ordene for "lykke" og "ulykke" i Klagesangene 3,38 er de samme som for ordene "godt" og "ondt" i »træet til kundskab om godt og ondt«. Det samme gælder "ulykke" i Esajas 45,7.

Sammenlign med King James Bible: »Out of the mouth of the most High proceedeth not evil and good?« (Klagesangene 3,38) og »I make peace, and create evil« (Esajas 45,7).

Det er åbenbart for stærk en kop te for de kristne, at Gud praler af at være ophavsmand til al ondskab.

Esajas 45,7: I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these [things].
(King James Bibel fra 1611)

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Esajas, Klagesangene, 1 Timotheus, Paulus