Hvaba?? Mente Paulus, man kan holde hele loven? Hvaba??

Der er 613 bud i Det gamle Testamente.
Første 10 Bud

Nej. Paulus mente, at Moseloven var en forbandelse, fordi det var umuligt at holde »alt det, som står skrevet i lovbogen«.(1)

Galaterne 3,10 For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse, for der står skrevet: "Forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det."

Nej. Peter måtte give Paulus ret i, at Moseloven var et åg og en byrde, som hverken apostlene eller nogen andre jøder nogensinde havde været i stand til at holde:

Apostlenes Gerninger 15,10 Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vore fædre eller vi har magtet at bære?

Jo, jo. Dengang Paulus stadig var »lovtro farisæer«, havde han været »uangribelig i lovretfærdighed«.

Filipperne 3,5 omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer,
Filipperne 3,6 ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Ordene »alt det, som står skrevet« findes ikke i den tekst, som Paulus påstår at citere. Se evt.: Alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse

Men det at citatet er noget fusk, ændrer jo ikke ved, at Paulus mente det. Tværtimod: Han mente det så meget, at han måtte citere det, "der burde have stået".


Mærker: Apostlenes Gerninger, Galaterne, Filipperne, Paulus