Hvaba?? Måtte jøderne henrette nogen? Hvaba??

Jøderne henretter Stefanus.
Henrettelse ved stening

Ypperstepræsterne og de skriftkloge måtte udklække en kompliceret plan med forræderi, Judaskys og natlige retssager, før Jesus blev overgivet til romerne og sendt fra Herodes til Pilatus.

Planen var nær glippet, for både Herodes og Pilatus ville frelse Jesus, hvis ikke Pontius Pilatus havde været bange for jøderne.

Hvorfor denne indviklede og risikable plan? Det spurgte Pilatus også om, og svaret var, at jøderne ikke selv måtte henrette nogen:

Johannes 18,31 Pilatus sagde til dem: "Så tag I ham og døm ham efter jeres lov." Jøderne sagde: "Vi har ikke ret til at henrette nogen."

Men jøderne havde ingen problemer med at henrette Stefanus:

Apostlenes Gerninger 7,58 De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus.
Apostlenes Gerninger 7,59 stenede de Stefanus, mens han bad: "Herre Jesus, tag imod min ånd!"

Kristne bortforklaringer

Man kunne sikkert indvende, at det ikke var de samme jøder, og at Stefanus' mordere bare tog en chance.

Men hvis det var rigtigt, at jøderne ikke have ret til at henrette nogen, hvorfor forsvarede de romerske myndigheder så ikke deres voldsmonopol? Hvorfor greb de ikke ind, da jøderne drev Stefanus ud gennem byporten for at henrette ham?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Johannes, Apostlenes Gerninger