Hvaba?? Er Jesus den mindste i Himmeriget? Hvaba??

Hollandsk miniature fra ca. 1430. Til højre taler Jesus med den lammede mand; til venstre slæber den helbredte mand mand sin madras forbi de onde jøder.
Den lammede mand

Jesus helbredte en lammet mand på en sabbatsdag. Bagefter beordrede han manden til at bære sin seng væk.

Johannes 5,8 Jesus sagde til ham: "Rejs dig, tag din båre og gå!"
Johannes 5,9 Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag;

Det var et klokkerent brud på reglerne om sabbatsdagen. Men i sin berømte Bjergprædiken, der skete på en slette, havde Jesus selv sagt, at dem, der lærte andre at bryde selv de mindste bud i Moseloven, »skal kaldes den mindste i Himmeriget«.

Matthæus 5,19 Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.

Vil det sige, at Jesus er den mindste i Himmeriget?

Kristen bortforklaring #1

Den første bortforklaring er, at Jesus ikke brød Guds lov, men "farisæernes lov". Jøderne havde selv opfundet en lang række mundtlige traditioner, der forpestede livet for dem selv og alle andre. Naturligvis (lyder bortforklaringen) havde Gud ikke problemer med, at man foretog en spirituel og godgørende handling på en sabbatsdag.

Men selvmodsigelsen her handler ikke om helbredelsen, men derimod om hvorvidt manden måtte bære sin seng væk. Manden havde ligget der i 38 år (Johannes 5,5), så hvorfor kunne Jesus ikke have respekteret Guds lov og ladet manden vente til næste dag med at hente sengen?

Johannes 5,5: Dér lå der en mand, som havde været syg i 38 år.

Kristen bortforklaring #2

Den næste bortforklaring er stadig, at Jesus ikke brød Guds lov, men "farisæernes lov". Hvorfor skulle Gud have noget imod, at manden bar sin seng på en sabbatsdag?

Men buddet mod at arbejde på en sabbatsdag var ikke noget, farisæerne havde opfundet. Det er heller ikke et »af de mindste bud«, det er faktisk et af de Ti Bud.

2 Mosebog 20,9 I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal;
2 Mosebog 20,10 men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.

Helt exceptionelt indeholder dette bud et forbud mod at få andre til at bryde buddet, mennesker såvel som dyr: Din søn, datter, træl, trælkvinde, husdyr og den fremmede i dine byer.

Hvilken del af "noget som helst arbejde" var det, Jesus ikke forstod?

Kristen bortforklaring #3

Med hensyn til De Ti Bud kan man prøve at omgå forbuddet ved at pointere, at den lammede mand hverken var Jesus' søn, datter, træl, trælkvinde, husdyr eller "fremmed i byen".

Men dette prokuratorkneb holder ikke længe. Jesus havde selv forbudt, at man lærte nogen som helst at bryde loven (Matthæus 5,19 citeret øverst på denne side).

Kristen bortforklaring #4

Man kan prøve at fortolke ordet "arbejde". En dansk kristen bruger jo gladeligt søndagen til at vaske bil, så hvorfor skulle manden ikke kunne bære en seng på en sabbatsdag?

Så må vi lade Gud skære det ud i pap for os:

Jeremias 17,21 Saa siger Herren: Tager eder i Vare for eders Sjæles skyld; og bærer ingen Byrde paa Sabbatens Dag, og fører den ikke ind ad Jerusalems Porte.
Jeremias 17,22 Og I skulle ingen Byrde føre ud af eders Huse paa Sabbatens Dag, og I skulle intet Arbejde gøre; men I skulle helligholde Sabbatens Dag, som jeg bød eders Fædre.
[.. .. ..] [. . .]
Jeremias 17,24 Og det skal ske, dersom I høre mig, siger Herren, saa I ikke føre nogen Byrde ind ad denne Stads Porte paa Sabbatens Dag, men derimod holde sabbatens Dag hellig og ikke gøre noget Arbejde paa den:
[.. .. ..] [. . .]
Jeremias 17,27 Men dersom I ikke høre mig om at helligholde Sabbatens Dag og om ikke at bære Byrder og gaa ind ad Portene i Jerusalem paa Sabbatens Dag, da vil jeg antænde en Ild i dens Porte, og den skal fortære, Jerusalems Paladser og ikke udelukkes.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Hvilken del af "ingen byrder" var det, Jesus ikke forstod?

4 Mosebog kap. 15: En mand henrettes for at samle brænde på en sabbatsdag.
Stening

Kristen bortforklaring #5

Rigtigt mange oversættelser af Jeremias er dog anderledes. F.eks.:

Jeremias 17,21 Dette siger Herren: Tag jer i agt! I må ikke bære noget ind gennem Jerusalems porte på sabbatsdagen.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

I denne oversættelse gælder forbuddet kun imod at føre ting ind af byporten. Åbenbart kan man slæbe rundt på lige så tunge ting, man ønsker, bare man bliver inde i byen eller inde i sit hus.

Dette prokuratorkneb er dog lidet overbevisende, og Bibelselskabet er heller ikke selv mere overbeviste, end at de stadig bibeholder forbuddet mod at bære noget som helst i vers 27:

Jeremias 17,27 Men hvis ikke I vil adlyde mig og holde sabbatsdagen hellig og lade være med at bære noget og gå gennem Jerusalems porte på sabbatsdagen, så vil jeg sætte ild på Jerusalems porte, så den fortærer dens borge, og den skal aldrig slukkes.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Desuden har vi lige citeret De Ti Bud for: »Da må du ikke gøre noget som helst arbejde«, og hvis Jesus stadig ikke har forstået det, så har Bibelen en historie om en mand, der samlede brænde på en sabbatsdag, og som Gud dømte til døden for sin forbrydelse (billedet til højre).

Hvilken del af "lade være med at bære noget" og "noget som helst arbejde" var det, Jesus ikke forstod?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Jeremias, Matthæus, Johannes, De Ti Bud, GT kontra NT, Bjergprædikenen