Hvaba?? Var Salomon Batsebas 2. eller 4. søn? Hvaba??

Kong Salomons mor og far mødes
David og Batseba

Som straf for Davids synd slår Gud Davids og Batsebas søn ihjel.

Derefter er Gud og David perlevenner igen, og det sørgende ægtepar får en ny søn, Salomon:

2 Samuel 12,24 David trøstede Batseba, sin hustru. Han gik ind til hende og lå med hende. Hun fødte en søn, som han gav navnet Salomo. Ham elskede Herren,

Salomon var altså den anden søn, David fik med Batseba.

Men hvis vi kigger i Krønikebøgerne, står der, at David fik fire børn med Batshua, hvoraf Salomon var den fjerde.

1 Krønikebog 3,5 De sønner, han fik i Jerusalem, var: Shim'a, Shobab, Natan og Salomo, i alt fire, som han fik med Batshua, Ammiels datter,

Var Salomon så Batsebas / Batshuas anden eller fjerde søn?

Kristen bortforklaring #1

I sin bog om "påståede" Bibel-selvmodsigelser skriver Jason Lisle, at ingen (hans egen fremhævelse) af de to passager fortæller noget om rækkefølgen af brødrene:

Fallacy of argument from silence. Neither passage specifies when Solomon was born relative to his brothers. Second Samuel 12:15 does not say anything whatsoever about Solomon's brothers. First Chronicles 3:5 has Solomon as the fourth name in a list of his brothers. But that doesn't necessarily mean he was born fourth - only that he was listed fourth. Neither passage gives the order; hence, they cannot possibly contradict each other on a topic which neither addresses.
(Dr. Jason Lisle, Keeping Faith in an Age of Reason: Refuting Alleged Bible Contradictions, 2017, side 40)

Det er noget af en påstand. Det fremgår rimeligt tydeligt af 2 Samuel 12,24 (citeret foroven), at Salomon blev undfanget, allerede mens Batseba stadig sørgede over, at hendes eneste barn var død.

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til, om den anden passage (i Krønikebogen) er tvetydig, kan vi konsultere en anden apologet:

A change for a main character
It should not be supposed that each genealogy has always followed the historical order of the individuals in it. Sometimes a change had been made, e.g.: 1 Chronicles 3:15-16. (Cf. the article: How old was Jehoiachin when he began to reign?). Changes in genealogies could be made for a specific reason. Especially for main characters in the story. It could be important to make a change as his position was already known for the readers.
(https://www.contradictingbiblecontradictions.com/?p=3115)

Forfatteren påstår, at man ikke kan regne med, at personerne optræder kronologisk i stamtavlerne. Men i stedet for at komme med konkrete og klare eksempler på dette henviser han til en anden artikel om en anden selvmodsigelse. Åbenbart er der kun undtagelser, når noget skal bortforklares. Til sidst nævner han, at Bibel-forfatterne kunne ændre rækkefølgen, hvis placeringen allerede var kendt for læseren.

En højst besynderlig påstand. Ja, vi ved godt, at Salomon blev den næste konge, men det samme kan man sige om alle andre konger i stamtavlerne. Det er faktisk flere tusind år siden, det skete.

A change for Solomon
Royal genealogies normally had the function to give in order of importance: from old to young, from the first in heritance to the last. However there was no need to follow this custom for Solomon as David had already given the promise early on to Bathsheba that Solomon would be his successor (1 Kings 1:13). So there was no compelling reason to give Solomon the first place in the genealogy. Everybody knew that Solomon was the first living son of David and Bathsheba.
(https://www.contradictingbiblecontradictions.com/?p=3115)

Det bliver mærkeligere endnu: Alle og enhver vidste, at David havde lovet tronen til Salomon. Derfor var der ingen grund til at følge "skikken" med at sætte tronarvingen forrest.

Men for det første var det åbenbart ikke "alle", der vidste det, for andre af Davids utallige sønner prøvede at erobre tronen, mens David stadig var i live. Både Absolom og Adonija gjorde oprør.

For det andet mangler vi stadig en begrundelse for, hvorfor rækkefølgen skulle være blevet ændret.

David's love for his sons
By giving Solomon the last place of the four sons of Bathsheba, the writer in fact gave the other sons a place before Solomon. It was certainly a signal that they were as important to David as Solomon and that nobody should disdain them because of his (David's) transgression with Bathsheba.
(https://www.contradictingbiblecontradictions.com/?p=3115)

Så kom begrundelsen: Fordi David havde foretrukket Salomon, har han på magisk vis fået forfatteren af Krønikebøgerne til at sætte Batsebas andre sønner forrest i listen. På den måde fortæller David læserne af Bibelen, at han også holder af disse sønner.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler